English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

AW V/06.05 Materiały dotyczące kobiet należących do Związku Syndykalistów Polskich

Publication structure:
 • AW V/06.05 Materiały dotyczące kobiet należących do Związku Syndykalistów Polskich
  • Kuczyńska, Jadwiga, 1988-01-06, List Jadwigi Kuczyńskiej do M. Kotowskiego z informacjami nr. Mateusza Stefanowskiego [nazwa – red.]
  • Kuczyńska, Jadwiga, 1988-10-11, List Jadwigi Kuczyńskiej do M. Kotowskiego [nazwa – red.]
  • Kuczyńska, Jadwiga, 1988-11-20, List Jadwigi Kuczyńskiej do M. Kotowskiego [nazwa – red.]
  • Kuczyńska, Jadwiga, 1988, List Jadwigi Kuczyńskiej do M. Kotowskiego z informacjami nt. rodziców [nazwa – red.]
  • Kotowski, Marian, 1991-09-10, List Mariana Kotowskiego do Komisji Historii Kobiet w Walce o Niepodległość Polski 1939-1945 w sprawie biogramów zmarłych kobiet członkiń Związku Syndykalistów Polskich [nazwa – red.]
  • Tazbir-Tomaszewska, Bożenna, 1991-09-16, List Bożenny Tazbir-Tomaszewskiej do Mariana Kotowskiego [nazwa – red.]
  • brak autora, 1998-11-19, List z zaproszeniem na spotkanie naukowe dla Mariana Kotowskiego od Towarzystwa Miłośników Historii [nazwa – red.]
  • Jastrzębska, Alina, brak daty, Relacja Aliny Jastrzębskiej z okresu działalności konspiracyjnej [nazwa – red.]
  • brak autora, brak daty, Krótki przebieg działalności wojennej Adolfiny Płomieńskiej z domu Kolczyńskiej
  • Sawicka, Stefania, brak daty, Relacja Stefanii Sawickiej dotycząca działalności konspiracyjnej w Związku Syndykalistów Polskich w latach 1940-1944
  • Kuczyńska, Jadwiga, 1971-07-10, Schemat relacji o [Józefie Lis-Błońskiej z domu Michałowskiej, autorstwa Jadwigi Kuczyńskiej – red.]
  • brak autora, brak daty, Wykaz opracowań Józefy Lis-Błońskiej dla radia i prasy dot. działalności ZSP
  • Kotowski, Marian, 1979-01 - 1979-02, Relacja [o Józefie Marii Lis-Błońskiej z domu Michałowskiej, zmarłej uczestniczce walk o niepodległość Polski. Relacja zebrana i uzupełniona przez Mariana Kotowskiego – red.]
  • brak autora, 1973-07-09, Oświadczenie [Wandy Dobrzyckiej dla ZBOWiD-u w sprawie Bronisława Majchrzyka – red.]
  • brak autora, 1977-03-16, Oświadczenie [Bronisława Majchrzyka dla ZBOWiD-u w sprawie Krystyny Trzebiatowskiej z domu Siedleckiej – red.]
  • Kotowski, Marian, brak daty, Wskazówki pomocnicze dla osób piszących relacje o uczestniczkach walk i niepodległość Polski
  • Śmigielski, Stefan, brak daty, Ewidencja Oddziałów Kobiecych 104 Kompanii Związku Syndykalistów Polskich Zgrupowania AK „Róg” – Grupa Północ [nazwa – red.]
  • brak autora, brak daty, Wykaz zmarłych kobiet-pracowników pionu wydawniczo-prasowo-drukarskiego Związku Syndykalistów Polskich [nazwa – red.]
  • brak autora, brak daty, Biogram Janiny Artel-Czyżewskiej [nazwa – red.]
  • brak autora, brak daty, Biogram Jadwigi Marii Badzianowej [nazwa – red.]
  • brak autora, brak daty, Biogram Marii Basińskiej z domu Malinowskiej [nazwa – red.]
  • brak autora, brak daty, Biogram Halszki Bodalskiej [nazwa – red.]
  • Bodalska, Halina, 1991-05-16, List Haliny Bodalskiej do Mariana Kotowskiego zawierający własny życiorys [nazwa – red.]
  • Bodalska, Halina, 1991-10-01, List Haliny Bodalskiej do Mariana Kotowskiego dotyczący spraw codziennych [nazwa – red.]
  • Bodalska, Halina, 1991-11-11, List Haliny Bodalskiej do Mariana Kotowskiego z informacjami o członkach Związku Syndykalistów Polskich [nazwa – red.]
  • Bodalska, Halina, 1991-12-09, List Haliny Bodalskiej do Mariana Kotowskiego z informacjami o członkach Związku Syndykalistów Polskich [nazwa – red.]
  • Bodalska, Halina, 1993-03-30, List Haliny Bodalskiej do Mariana Kotowskiego dotyczący stanu zdrowia [nazwa – red.]
  • Wrześniewska, Joanna, 1997-06, List Joanny Wrześniewskiej do Mariana Kotowskiego dotyczący śmierci Halszki Bodalskiej [nazwa – red.]
  • Kotowski, Marian, 1997-06, Biogram Haliny Bodalskiej ps. „Halszka” – uzupełnienie [nazwa – red.]
  • brak autora, brak daty, Biogram Jadwigi Bodalskiej z Lewandowskich [nazwa – red.]
  • brak autora, brak daty, Biogram Zofii Bodalskiej z męża Grodzkiej, ps. „Grażyna [nazwa – red.]
  • Kotowski, Marian, 1995-11-21, Uwagi uzupełniające do życiorysu Marii Borek z d. Mazurkiewicz
  • brak autora, brak daty, Życiorys Melanii Brokman ps. „Magda”. Zawiera odręczne poprawki [nazwa – red.]
  • Brokman Kulesza, Barbara, 1992-08-30, Życiorys Melanii Brokman ps. „Magda” [nazwa – red.]
  • brak autora, 1935-04-01, Wzór legitymacji służbowej Melanii Brokmanowej wydanej 1 kwietania 1935 r. przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Brzeskiego ze zdjęciem [nazwa – red.]
  • brak autora, brak daty, Notatka zawierająca informację nt. Barbary Brokman [nazwa – red.]
  • brak autora, brak daty, Notatka zawierająca informację nt. Leokadii Cichockiej [nazwa – red.]
  • brak autora, brak daty, Biogram Wandy Dąbrowskiej-Janiszowskiej [nazwa – red.]
  • Mikulski, Jan, 1979-07-09, Pismo Jana Mikulskiego z Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce do Wandy Dąbrowskiej dotyczące zbierania materiałów odnośnie pomocy ratowania Żydów w czasie wojny. Na odwrocie luźne notatki [nazwa – red.]
  • brak autora, brak daty, Notatka z informacjami o Ewie Marii Dreżepolskiej. Nekrolog Ewy Dreżepolskiej. Informacja dot. jej ucieczki z obozu [nazwa – red.]
  • brak autora, brak daty, Notatka nt. Zofii Garnysz-Strzemiecznej [nazwa – red.]
  • Kotowski, Marian, 1992-04-12, List Mariana Kotowskiego do Janka […] dotyczący Jadwigi Gierymskiej [nazwa – red.]
  • Kotowski, Marian, 1991-08-26, Biogram Marceliny Grabowskiej, ps. „Ewa z Woli” [nazwa – red.]
  • brak autora, brak daty, Biogram Janiny Gzowskiej, ps. „Iza” [nazwa – red.]
  • brak autora, brak daty, Biogram Aliny Jastrzębskiej-Bergtold wraz z fotografią [nazwa – red.]
  • Lis-Błońska, Józefa, brak daty, Biogram Janiny Komornickiej ps. „Janina Kosmowska” [nazwa – red.]
  • brak autora, brak daty, Biogram Janiny Komornickiej ps. „Kosmowska” [nazwa – red.]
  • Kotowski, Marian, 1997-07, Biogram Franciszki Kozłowiczowej ps. „Hala” [nazwa – red.]
  • Kwiatkowska, Jadwiga, 1960-06-18, Moje wspomnienia. [Do wspomnień dołączono ankietę – red.]
  • Lipińska, Irena, brak daty, Życiorys [nazwa – red.]
  • brak autora, brak daty, Notka nt. Ireny Lipińskiej [nazwa – red.]
  • Lipińska, Irena, brak daty, Życiorys
  • brak autora, brak daty, 56. Nekrolog Ireny Lipińskiej [nazwa – red.]
  • brak autora, brak daty, Biogram Wandy Lubeckiej [nazwa – red.]
  • Hanusz, Krystyna, 1992-11-28, List Krystyny Hanusz do Mariana Kotowskiego w sprawie Ewy Machcińskiej [nazwa – red.]
  • Kotowski, Marian, 1992-12-06, Biogram Ewy Machcińskiej [nazwa – red.]
  • brak autora, brak daty, Biogram Marii Nowickiej z notatką uzupełniającą biogram [nazwa – red.]
  • Obalska, Aleksandra, 1980-04-27, Biogram Janiny Obalskiej ps. „Ina-Murzynek” [nazwa – red.]
  • brak autora, brak daty, Biogram Anny Podgórskiej z Kostańskich [nazwa – red.]
  • brak autora, brak daty, Notka nt. Marii Poznańskiej [nazwa – red.]
  • Porowska, Jadwiga, 1992-03-22, Biogram Anny Teresy Rojewskiej wraz z notką uzupełniającą i fotografią [nazwa – red.]
  • brak autora, brak daty, Biogram Lucyny Rud z załączoną fotografią [nazwa – red.]
  • brak autora, brak daty, Biogram Magdaleny Rusinek [nazwa – red.]
  • brak autora, brak daty, Biogram Janiny Rusinkowej z Mazanowskich [nazwa – red.]
  • brak autora, brak daty, Biogram Janiny Ryżanko [nazwa – red.]
  • Kotowski, Marian, 1993-05-14, Biogram Janiny Szeiegejd ps. „Niwa” [nazwa – red.]
  • brak autora, brak daty, Kwestionariusz [Anieli Staszewskiej - uczestnika Ruchu Oporu – członka konspiracji 1939-1945 z załączoną fotografią – red.]
  • brak autora, brak daty, Kwestionariusz [Stanisławy Staszewskiej - uczestnika Ruchu Oporu – członka konspiracji 1939-1945 z załączoną fotografią – red.]
  • Lis-Błońska, Józefa, 1946-08-05, Biogram Jadwigi Szumskiej ps. „Bożena [nazwa – red.]
  • brak autora, brak daty, Biogram Gabrieli Walczak z Kiszko-Zgierskich [nazwa – red.]
  • brak autora, brak daty, Biogram Janiny Zajchowskiej [nazwa – red.]
  • brak autora, brak daty, Biogram Jadwigi Zakrzewskiej z Becków, odpis z książki S. Szwedowskiego [nazwa – red.]
  • Zakrzewski, Andrzej, brak daty, Biogram Janiny Zakrzewskiej z Kaczorowskich [nazwa – red.]
  • Zakrzewski, Andrzej, brak daty, List Andrzeja Zakrzewskiego do Mariana Kotowskiego dot. Janiny Zakrzewskiej z Kaczorowskich [nazwa – red.]
  • brak autora, 1960-04-10, List nieznanej osoby do Wandy zawierający życiorys [nazwa – red.]
  • brak autora, brak daty, Alfabetyczny spis nazwisk [nazwa – red.]
  • brak autora, brak daty, Kwestionariusz uczestnika Ruchu Oporu – członka konspiracji 1939-1945
  • brak autora, brak daty, Notatka z pytaniami nt. niezidentyfikowanej osoby [nazwa – red.]
 

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59993

Readers on-line: 416

Total number of users since Oct 1, 2013: 8501790

RSS Channels

OAI