English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

AW III/0600 Kolekcja Marii Meryng

Publication structure:
 • AW III/0600 Kolekcja Marii Meryng
  • brak autora, 1964-06-25, Świadectwo szkolne Marii Meryng wydane przez Szkołę Podstawową w Wilkowie Polskim [nazwa red.]
  • brak autora, 1965-06-24, Świadectwo szkolne Marii Meryng wydane przez Szkołę Podstawową w Wilkowie Polskim [nazwa red.]
  • brak autora, 1966-06-24, Świadectwo szkolne Marii Meryng wydane przez Szkołę Podstawową w Wilkowie Polskim [nazwa red.]
  • brak autora, 1967-06-24, Świadectwo szkolne Marii Meryng wydane przez Szkołę Podstawową w Wilkowie Polskim [nazwa red.]
  • brak autora, 1970-06-20, Świadectwo szkolne Marii Meryng wydane przez Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie [nazwa red.]
  • brak autora, 1971-06-26, Świadectwo szkolne Marii Meryng wydane przez Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie [nazwa red.]
  • Dawidziak, Zbigniew, ks., 1965-06-15, Świadectwo nauki religii [Marii Meryng wydane przez Parafię Rzymsko-Katolicką w Wilkowie Polskim - red.]
  • brak autora, 1966-06-24, Świadectwo nauki religii [Marii Meryng wydane przez Parafię Rzymsko-Katolicką w Wilkowie Polskim - red.]
  • brak autora, 1968-06-23, Świadectwo nauki religii [Marii Meryng wydane przez Parafię Rzymsko-Katolicką w Wilkowie Polskim - red.]
  • brak autora, 1925-05-18, Książeczka wojskowa [Józefa Merynga – red.]
  • brak autora, 1954-07-06, Wyciąg aktu urodzenia [Józefa Merynga wydany przez Urząd Stanu Cywilnego we Włodawie – red.]
  • brak autora, 1955-04-05, Legitymacja Ubezpieczeniowa [Józefa Merynga – red.]
  • brak autora, 1936-08-13, Pismo reklamowe firmy fotograficznej Foto-Greger przesłane do Józefa Merynga [nazwa red.]
  • brak autora, 1936-09-26, Pismo Wojewody Lubelskiego do Józefa Merynga i Wacława Szpryngera w sprawie uzyskania koncesji na zarobkowy przewóz towarów pojazdami mechanicznymi na linii Włodawa – Warszawa [nazwa red.]
  • brak autora, 1936-12-23, Pismo Wojewody Lubelskiego do Józefa Merynga i Wacława Szpryngera w sprawie uzyskania koncesji na zarobkowy przewóz towarów pojazdami mechanicznymi na linii Włodawa – Warszawa [nazwa red.]
  • brak autora, 1937-03-05, Pismo Wojewody Lubelskiego do Józefa Merynga i Wacława Szpryngera w sprawie koncesji na zarobkowy przewóz towarów pojazdami mechanicznymi na linii Włodawa – Warszawa [nazwa red.]
  • brak autora, 1937-06-03, Pismo Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego do Józefa Merynga z prośbą o przesłanie listy zatrudnionych pracowników w jego przedsiębiorstwie [nazwa red.]
  • brak autora, 1938-02-11, Pismo Firmy Motor - przedstawicielstwa "Polskiego Fiata" do Józefa Merynga w sprawie zawartej umowy kupna-sprzedaży [nazwa red.]
  • brak autora, 1938-03-18, Pismo Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Właścicieli Pojazdów Mechanicznych do Józefa Merynga w sprawie polisy na samochód ciężarowy [nazwa red.]
  • brak autora, 1938-07-22, Pismo redakcji gazety "Wielkopolanin" do Józefa Merynga w sprawie prenumeraty [nazwa red.]
  • brak autora, 1938-08-16, Pismo Wojewody Lubelskiego do Józefa Merynga w sprawie uruchomienia nowego samochodu ciężarowego na linii Włodawa – Warszawa [nazwa red.]
  • brak autora, 1938-08-31, Pismo Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego do Józefa Merynga w sprawie koncesji na zarobkowy przewóz towarów pojazdami mechanicznymi [nazwa red.]
  • brak autora, 1938-09-03, Pismo Firmy Motor - przedstawicielstwa „Polskiego Fiata” do Józefa Merynga w sprawie nabycia nowego podwozia [nazwa red.]
  • brak autora, 1938-12-20, Pismo Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego do Józefa Merynga wzywające do przedłożenia ksiąg przewozowych i kwitariuszy przewozowych, dotyczących eksploatowanie linii transportowej Włodawa – Warszawa [nazwa red.]
  • brak autora, 1939-06-20, Pismo z firmy „Polski Fiat” do Józefa Merynga w sprawie naprawy i modernizacji samochodu [nazwa red.]
  • brak autora, 1949-01-24, Podanie Józefa Merynga do Starosty Powiatowego we Włodawie z prośbą o przyjęcie do pracy na stanowisko urzędnika w Referacie Rolnictwa przy Starostwie wraz z życiorysem [nazwa red.]
  • Meryng, Józef, 1963-01-12, Pismo Józefa Merynga do redakcji "Głosu. Organu Zjednoczonego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów” z prośbą o udzielenie porady prawnej w sprawie uzyskania podwyżki renty [nazwa red.]
  • brak autora, 1937-03-05, Dokument koncesyjny nr 33 [na wykonywanie zarobkowego przewozu osób towarów pojazdami mechanicznymi na linii Włodawa - Warszawa na okres do dn. 31 XII 1939 - wystawiony na nazwisko Józefa Merynga przez Wojewodę Lubelskiego – red.]
  • brak autora, 1937-12-30, Świadectwo pochodzenia [samochodu Polski Fiat wydane przez Państwowe Zakłady Inżynierii dla Józefa Merynga – red.]
  • brak autora, 1938-01-24, Umowa kupna-sprzedaży zawarta pomiędzy Spółką Akcyjną „Polski Fiat” a Józefem Meryngiem [nazwa red.]
  • brak autora, [1938], Odpis dowodu rejestracyjnego samochodu należącego do Józefa Merynga [nazwa red.]
  • brak autora, 1939-05-30, Umowa zawarta pomiędzy Józefem Meryngiem a Lejbusiem Glincmanem o założeniu spółki [nazwa red.]
  • brak autora, 1934-12-21, Świadectwo szkolne Jadwigi Safiak wydane przez Żeńską Siedmioklasową Publiczną Szkołę Powszechną im. św. Kingi w Jarosławiu [nazwa red.]
  • brak autora, 1935-06-15, Świadectwo szkolne Jadwigi Safiak wydane przez Żeńską Siedmioklasową Publiczną Szkołę Powszechną im. św. Kingi w Jarosławiu [nazwa red.]
  • brak autora, 1935-12-21, Świadectwo szkolne Jadwigi Safiak wydane przez Siedmioklasową Publiczną Szkołę Powszechną w Krościenku Niżnem [nazwa red.]
  • brak autora, 1936-06-20, Świadectwo szkolne Jadwigi Safiak wydane przez Siedmioklasową Publiczną Szkołę Powszechną w Krościenku Niżnem [nazwa red.]
  • brak autora, 1936-12-22, Świadectwo szkolne Jadwigi Safiak wydane przez Siedmioklasową Publiczną Szkołę Powszechną im. św. Feliksa w Krościenku Niżnem [nazwa red.]
  • brak autora, 1937-06-22, Świadectwo szkolne Jadwigi Safiak wydane przez Siedmioklasową Publiczną Szkołę Powszechną im. św. Feliksa w Krościenku Niżnem [nazwa red.]
  • brak autora, 1938-06-18, Świadectwo szkolne Jadwigi Safiak wydane przez Publiczną Szkołę Powszechną trzeciego stopnia nr 3 im. Marii Konopnickiej w Jaśle [nazwa red.]
  • brak autora, 1941-06-30, Świadectwo szkolne Jadwigi Safiak wydane przez Siedmioklasową Polską Szkołę Powszechną w Jaśle [nazwa red.]
  • brak autora, 1942-06-30, Świadectwo szkolne Jadwigi Safiak wydane przez Siedmioklasową Polską Szkołę Powszechną w Jaśle [nazwa red.]
  • brak autora, 1943-06-30, Świadectwo ukończenia szkoły powszechnej Jadwigi Safiak wydane przez Siedmioklasową Polską Szkołę Powszechną w Jaśle [nazwa red.]
  • brak autora, 1944-07-04, Świadectwo końcowe [Jadwigi Safiak wydane przez Szkołę Gospodarczą w Jaśle – red.]
  • brak autora, 1945-07-28, Świadectwo szkolne Jadwigi Safiak wydane przez Państwowe Liceum i Gimnazjum Ogólnokształcące im. Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle [nazwa red.]
  • brak autora, 1946-06-18, Świadectwo szkolne Jadwigi Safiak wydane przez Państwowe Liceum i Gimnazjum Ogólnokształcące im. Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle [nazwa red.]
  • brak autora, 1947-01-03, Świadectwo szkolne Jadwigi Safiak wydane przez Państwowe Liceum i Gimnazjum Ogólnokształcące im. Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle [nazwa red.]
  • brak autora, 1947-06-28, Świadectwo szkolne Jadwigi Safiak wydane przez Państwowe Liceum i Gimnazjum Ogólnokształcące im. Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle [nazwa red.]
  • brak autora, 1948-01-30, Świadectwo szkolne Jadwigi Meryng wydane przez Państwowe Liceum i Gimnazjum Ogólnokształcące im. Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle [nazwa red.]
  • brak autora, 1953-11-29, Zaświadczenie ukończenia kursu księgowych [wydane Jadwidze Meryng (z d. Safiak) przez Ministerstwo Rolnictwa – red.]
  • brak autora, 1956-09-26, Świadectwo szkolne Jadwigi Meryng (z d. Safiak) wydane przez Liceum Pedagogiczne w Zamościu [nazwa red.]
  • brak autora, 1950-04-13, Poświadczenie przynależności Jadwigi Safiak do gminy Jasło wystawione przez Magistrat Król. Woln. Miasta Jasła [nazwa red.]
  • brak autora, 1950-07-14, Poświadczenie obywatelstwa [Jadwigi Safiak przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Jaśle – red.]
  • brak autora, 1957-07-30, Pismo Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydziału Oświaty w Zamościu do Jadwigi Meryng mianujące ją na nauczycielkę tymczasową Szkoły Podstawowej w Ruszowie [nazwa red.]
  • brak autora, 1957-07-30, Pismo Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydziału Oświaty w Zamościu do Jadwigi Meryng dotyczące uposażenia [nazwa red.]
  • brak autora, 1963-11-18, Pismo Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydziału Oświaty i Kultury w Kościanie do Jadwigi Meryng w sprawie ustalenia wymiaru uposażenia [nazwa red.]
  • brak autora, 1966-03-05, Pismo Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydziału Oświaty i Kultury w Kościanie do Jadwigi Meryng w sprawie ustalenia wymiaru uposażenia [nazwa red.]
  • brak autora, 1971-07-28, Pismo Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydziału Oświaty i Kultury w Kościanie do Jadwigi Meryng w sprawie ustalenia wymiaru uposażenia [nazwa red.]
  • brak autora, 1972-11-25, Pismo Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydziału Oświaty i Kultury w Kościanie do Jadwigi Meryng w sprawie ustalenia wymiaru uposażenia [nazwa red.]
  • brak autora, 1990-10-10, Pismo Dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lesznie do Marii Meryng w sprawie ustalenia wysokości uposażenia [nazwa red.]
  • brak autora, 1904-03-18, Świadectwo chrztu [Aleksandra Teofia Safiaka, syna Alberta i Katarzyny z d. Zawada, wydane przez proboszcza ks. Jana Niemczyka w Narolu – red.]
  • brak autora, 1919-03-03, Świadectwo zawarcia małżeństwa między Aleksandrem Safiakiem a Marią Mulak [nazwa red.]
  • brak autora, 1908-06-27, Zaświadczenie o pracy dla Aleksandra Safiaka wydane przez Dyrektora Państwowych Kolei we Lwowie [nazwa red.]
  • brak autora, 1908-06-27, Pismo Dyrektora Państwowych Kolei we Lwowie do Aleksandra Safiaka w sprawie ubezpieczenia [nazwa red.]
  • brak autora, 1911-08-04, Umowa o pracę między Dyrektorem Państwowej Kolei we Lwowie a Aleksandrem Safiakiem [nazwa red.]
  • brak autora, 1913-01-24, Karta ubezpieczenia Aleksandra Safiaka w Spółdzielni Zakładowej w Wiedniu [nazwa red.]
  • brak autora, 1913-01-24, Umowa o pracę Aleksandra Safiaka [nazwa red.]
  • brak autora, 1921-07-25, Cenzurka Aleksandra Safiaka dotycząca przebiegu pracy wystawiona przez Zarząd Ogrzewalni Maszyn w Przemyślu [nazwa red.]
  • brak autora, 1932-05-19, Decyzja Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych we Lwowie o przyznaniu Aleksandrowi Safiakowi emerytury [nazwa red.]
  • brak autora, 1936-03-19, Pismo Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej we Lwowie do Aleksandra Safiaka dotyczące wysokości emerytury [nazwa red.]
  • brak autora, 1938-10-03, Dyplom [nadania Aleksandrowi Safiakowi Brązowego Medalu za długoletnią służbę przyznany przez Dyrekcję Okręgową Kolei Państwowych we Lwowie – red.]
  • brak autora, 1938-04-30, Pismo Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej we Lwowie do Aleksandra Safiaka dotyczące wysokości emerytury [nazwa red.]
  • brak autora, 1910, Fragment modlitewnika [nazwa red.]
  • brak autora, brak daty, Katalog poświęcony muzyce poważnej wysłany Marii Meryng przez Powszechną Księgarnię Wysyłkową [nazwa red.]
 

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59993

Readers on-line: 507

Total number of users since Oct 1, 2013: 7028714

RSS Channels

OAI