English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

AW III/428 Kolekcja Wacława Hryniewieckiego

Publication structure:
 • AW III/428 Kolekcja Wacława Hryniewieckiego
  • brak autora, Wykaz rodzin polskich zamieszkałych w Bułajowie i jego regionie [wraz z informacjamio wykształceniu, adresie, okolicznościach aresztowania - red.]
  • brak autora, Spis rodzin wojskowych zamieszkałych w kołchozie Landman, bułajewskiego rejonu, siewiersko-kazachskiej obłastii [nazwa red.]
  • brak autora, Wykaz zmarłych bułajewskiego regionu
  • brak autora, Zestawienie [sierot, półsierot i dzieci, rodzice których byliby skłonni rozstać się z nimi ze względu na wywiezienie lub umieszczenie ich w specjalnych skupiskach dziecięcych - red.]
  • brak autora, 1942-11-23, Specyfikacja towarów wysyłanych pod adresem W. Hryniewieckiego
  • brak autora, 1943-02-18, Specyfikacja nr 36 [towarów wysłanych pod adresem W. Hryniewieckiego - red.]
  • brak autora, 1943-03-13, Specyfikacja nr 74 [towarów wysłanych pod adresem W. Hryniewieckiego - red.]
  • brak autora, 1942 - 1943, Protokoły przyjęcia towarów nadesłanych ze składów w Mamlutce wraz z listem do Ambasady RP w Mamlutce i dwoma pokwitowaniami [nazwa red.]
  • brak autora, Listy pokwitowań odbioru rzeczy [nazwa red.]
  • brak autora, Pokwitowania otrzymania rzeczy przez różne osoby od W. Hryniewieckiego [ nazwa red.]
  • brak autora, Pokwitowanie [otrzymanych darów: lekarstwa, kawa dla chorych i herbata dla chorych - red.]
  • brak autora, Pokwitowania odbioru zapomóg pieniężnych [nazwa red.]
  • brak autora, Pokwitowania odbioru paszportów i innych zaświadczeń [zeszyt - red.]
  • brak autora, Pokwitowanie I partii pomocy odzieżowej
  • brak autora, Wykaz wypłaconych zasiłków
  • brak autora, Wykaz darów żywnościowych i ubraniowych
  • brak autora, Rozliczenie za styczeń 1943 roku [lista pokwitowań odbioru zapomóg: zeszyt - red.]
  • brak autora, Wykaz obywateli polskich i rzeczy nadanych na Bułajewo i rejon: zeszyt
  • brak autora, Wykaz darów rzeczowych gospodarzy [nazwa red.]
  • Borysiuk, Teodor, 1942-02-20, Prośba o wydanie zapomogi [nazwa red.]
  • brak autora, 1942-05-12, List do W. Hryniewieckiego zalecający zdobycie działki pod uprawę kartofli [nazwa red.]
  • Płoski, Witold, 1942-06-08, Pismo zatwierdzenie budżetu na czerwiec 1942 z prośbą o zmniejszenie ilości udzielanych zapomóg [nazwa red.]
  • Tańczuk, Glikerja, 1942-06-10, Prośba o przyznanie stałej zapomogi lub przywrócenia należnej emerytury, załączony odcinek dla odbiorcy otrzymanej w czerwcu 1939 emerytury [nazwa red.]
  • brak autora, 1942-06-26, Prośba o nadesłanie wykazu zmarłych w rejonie [nazwa red.]
  • brak autora, 1942-11-23, List od kierownika magazynów w Mamlutce do W. Hryniewieckiego z informacją o przesłaniu 2 paczek dla Karoliny Troniszczyńskiej [nazwa red.]
  • brak autora, 1943-[01]-25, List do W. Hryniewieckiego z podziękowaniami za otrzymane rzeczy i informacją o ich rozdysponowaniu [nazwa red.]
  • brak autora, 1943-03-07, Podziękowanie od Polaków—wygnańców z ziemi wileńskiej za okazaną pomoc [nazwa red.]
  • Hryniewiecki, Wacław, 1943-04-06, List do naczelnika NKWD rejonu bułajewskiego z informacją o zabraniu majątku z ambasady i prośbą o zwrot rzeczy swoich i rodziny [nazwa red.]
  • brak autora, List do W. Hryniewieckiego na temat kwestii technicznych odbioru rzeczy [nazwa red.]
  • Szemiotkowa, Maria, Podziękowania dla W. Hryniewieckiego za szczególną pomoc okazaną rodzinie [nazwa red.]
  • brak autora, Rozliczenia z zaliczki za październik 1942 roku, zestawienia wydatków
  • brak autora, Zestawienie wydatków
  • brak autora, Zeszyt kasowy
  • brak autora, Kajet kasowy [rozpoczęty 06.03.1942 roku, zakończony 31.12.1942 roku - red.]
  • brak autora, Przekaz z polskiej ambasady w Kujbyszewie na 1050 rubli [nazwa red.]
  • brak autora, Pisma potwierdzające tożsamość członków rodziny żołnierzy, na podstawie który chwydano zaświadczenie do Biura Kartkowego Aprowizacyjnego [nazwa red.]
  • brak autora, 1942-04-21, Okólnik nr 2 [regulujący przyznawanie zapomóg oraz dysponowanie darami - red.]
  • brak autora, 1942-06-18, Okólnik nr 3 [nakazujący dostarczenie danych na temat dzieci potrzebujących opieki [nazwa red.]
  • brak autora, 1942-06-30, Wskazówki dla ubiegających się o pieniężne zasiłki wojskowe
  • brak autora, Kwestionariusze dla osób narodowości polskiej zamieszkujących określony region [nazwa red.]
  • brak autora, 1939, Wyciąg z urzędowego spisu lekarzy
  • brak autora, 1943-01-17, Rewizja wyroku sądu obwodowego—umorzenie sprawy Zofii Tomaszek [nazwa red.]
  • brak autora, Notatki [nazwa red.]
  • brak autora, Zeszyt: notatki, list od Delegatury Ambasady RP w Petropawłowsku, okólnik nr 1
  • brak autora, Notatki [nazwa red.]
 

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59993

Readers on-line: 1318

Total number of users since Oct 1, 2013: 9222797

RSS Channels

OAI