English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

AW III/661.03 Dokumenty nadania orderów, odznaczeń, wyższych stopni wojskowych i policyjnych z lat 1840-1921

Publication structure:
 • AW III/661.03 Dokumenty nadania orderów, odznaczeń, wyższych stopni wojskowych i policyjnych z lat 1840-1921
  • 1854, Nadanie stopnia pułkownika dla podpułkownika Wikentja Około-Kułaka [odpowiednik w jęz. polskim: Wincentego Około-Kułaka], wystawione przez Kancelarię Mikołaja I [nazwa red.].
  • 1852-12-31, Nadanie wyższej rangi Szkoły Głównej Inżynierskiej dla podoficera Piotra Około-Kułaka, wystawione przez Kancelarię Mikołaja I [nazwa red.].
  • 1852-08-13, Rozkaz skierowany do Korpusu Paziów, wydany przez Mikołaja I o przejściu po egzaminie z jednego stopnia wojskowego do drugiego. Dokument zawiera spis nazwisk i czynów, których dotyczy ten rozkaz carski [nazwa red.].
  • 1852-10-15, Nadanie odznaczenia Podpułkownikowi Dowódcy Rezerwy 16-ej Artyleryjskiej Brygady, Wikentjowi Około-Kułakowi (odpowiednik w jęz. polskim: Wincentemu Około-Kułakowi), wystawione przez Kancelarię Mikołaja I [nazwa red.].
  • 1860-05-30, Nadanie Orderu Świętej Anny drugiego stopnia wraz z odznaczeniem dla Generała-Majora Wikentja Około-Kułaka (odpowiednik w jęz. polskim: Wincentego Około-Kułaka), wystawione przez Kancelarię Aleksandra II [nazwa red.].
  • 1850-04-05, Nadanie Orderu Świętej Anny drugiego stopnia wraz z odznaczeniem Około-Kułakowi, Podpułkownikowi Dowódcy bateryjnemu N4 Baterii 3-ej Artyleryjskiej Brygady, wystawione przez kancelarię Mikołaja I [nazwa red.].
  • 1855-12-20, Nadanie Orderu Świętego Stanisława drugiego stopnia wraz z odznaczeniem dla Pułkownika Około-Kułaka, wystawione przez Kancelarię Aleksandra II [nazwa red.].
  • 1849-12-24, Nadanie Orderu Świętego Grzegorza czwartego stopnia wraz z odznaczeniem Podpułkownikowi Dowódcy bateryjnego N4 Baterii 3-ej Artyleryjskiej Brygady Wikentjowi Około-Kułakowi (Wincentemu Około-Kułakowi), wystawione przez Kancelarię Mikołaja I [nazwa red.].
  • 1855-11-09, Nadanie odznaczenia dla pułkownika Wikentja Około-Kułaka (odpowiednik w jęz. polskim: Wincentego Około-Kułaka), wystawione przez kancelarię Aleksandra II [nazwa red.].
  • 1848-06-05, Kwit poświadczający wniesienie opłaty przez podpułkownika Około-Kułaka związanej z wydatkami przeznaczonymi na odznaczenie za wzorową służbę [nazwa red.].
  • 1848-05-31, Kwit poświadczający zwrot przez podpułkownika Około-Kułaka przeznaczonego dla niego odznaczenia za wzorową piętnastoletnią służbę z powodu nadania mu odznaczenia wyższej rangi [nazwa red.].
  • 1855-08-29, Nadanie stopnia podporucznika dla Piotra Około-Kułaka, wystawione przez Kancelarię Aleksandra II [nazwa red.].
  • 1872-10-18, List od Warszawskiego Oberpolicmajstra (Dyrektora Policji) do Wikentja Około-Kułaka (Wincentego Około-Kułaka), dotyczący nadania brązowego medalu w związku z jubileuszem stulecia orderu wojskowego Św. Grzegorza i jego przesłaniu wraz z kopertą opatrzona pieczęcią [nazwa red.
  • 1861-04-05, Nadanie stopnia generała-majora dla pułkownika Wikentja Około-Kułaka (Wincentego Około-Kułaka), wystawione przez Kancelarię Aleksandra II [nazwa red.].
  • 1861-02-09, Nadanie stopnia porucznika dla podporucznika Piotra Około-Kułaka, wystawione przez Kancelarię Aleksandra II [nazwa red.].
  • [Metike], [...], 1860-09-27, Raport pułkownika Metike przeznaczony dla Generała-Majora i Kawalerzysty Około-Kułaka dotyczący pieniędzy za order Św. Anny drugiego stopnia [nazwa red.].
  • 1921-06-09, Zawiadomienie skierowane do Aleksandra Około-Kułaka przez Komendę Główną Policji Państwowej o przeniesieniu go na stanowisko Podinspektora do Komendy Głównej Policji Państwowej [nazwa red.].
  • 1916-01-28, Zawiadomienie skierowane do Aleksandra Około-Kułaka przez Naczelnika Milicji Miejskiej o mianowaniu go zastępcą Komisarza Milicji Miejskiej [nazwa red.].
  • 1844-04-17, Kwit poświadczający wniesienie opłaty przez kapitana Około-Kułaka związanej z wydatkami przeznaczonymi na odznaczenie za wzorową służbę [nazwa red.].
  • 1846-08-22, Nadanie odznaczenia Podpułkownikowi Dowódcy Lekkiej N4 Baterii 8-ej Artyleryjskiej Polnej Brygady, Wikentjowi Około-Kułakowi (odpowiednik w jęz. polskim: Wincentemu Około-Kułakowi), wystawione przez Kancelarię Mikolaja I [nazwa red.].
  • 1840-09-16, Nadanie Orderu Świętego Włodzimierza czwartego stopnia wraz z wyróżnieniem przeznaczone Około-Kułakowi, Kapitanowi 8-ej Artyleryjskiej Polnej Brygady, Dowódcy Lekkiej N4 Baterii, wystawione przez Kancelarię Mikołaja I [nazwa red.].
  • 1843-01-12, Nadanie odznaczenia Kapitanowi Dowódcy Lekkiej N4 Baterii 8-ej Artyleryjskiej Polnej Brygady, Wikentjowi Około-Kułakowi (odpowiednik w jęz. polskim: Wincentemu Około-Kułakowi), wystawione przez Kancelarię Mikołaja I [nazwa red.].
 

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59993

Readers on-line: 499

Total number of users since Oct 1, 2013: 9290982

RSS Channels

OAI