English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/0618.40 Organizacja Okręgu Nowogródzkiego Armii Krajowej - kalendarium, rozkazy, zaświadczenia, życiorysy
Found : 578
View:
1. 

Kalendaria działań bojowych Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego w okresie II wojny światowej [opracowanie - red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Organizacja Okręgu Nowogródzkiego Armii Krajowej [opracowanie - red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kolekcja autorska Heorhi Lichatorovicz

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kalendarium działań zbrojnych Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej Okręgu Nowogródzkiego (1943 rok)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Obsada personalna Komendy Okręgu Nowogródzkiego Armii Krajowej stan na dzień 31 maja 1944 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Biuletyn Nadzwyczajny nr 2 [z 8 lipca 1944 r., dotyczący walk Armii Krajowej o Wilno - red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Rozkaz nr 1 [Dowódcy Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego Aleksandra Krzyżanowskiego ps. Wilk z dnia 25 czerwca 1944 roku - red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Odezwa Dowódcy Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego Aleksandra Krzyżanowskiego ps. Wilk do obywateli ziem Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Życiorys mjr Stanisława Truszkowskiego ps. "Sztremer" - twórcy i dowódcy baonów: Irena i V/77 pp. AK Okręgu Nowogródzkiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Rozkaz nr 3 [z lipca 1944 r. Dowódcy Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego Aleksandra Krzyżanowskiego ps. Wilk do obywateli i żołnierzy Armii Krajowej Północno-Wschodnich Ziem Rzeczypospolitej - red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Zaświadczenie [wydane przez b. dowódcę Grupy Kampinos AK potwierdzające służbę Mariana Podgórecznego w Armii Krajowej - red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Zaświadczenie [wydane przez b. dowódcę Kawalerii Puszczańskiej AK Grupy Kampinos potwierdzające służbę Mariana Podgórecznego w Armii Krajowej - red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kolekcja autorska Uładzimira Karmiłkina

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Odezwa Naczelnego Dowódcy Białoruskiego Frontu Michała Kowalowa do żołnierzy Armii Polskiej [ulotka - red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wykaz Dowódców Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl