English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/34.38 Pomoc Polskiej Akcji Humanitarnej dla powodzian z Syberii oraz materiały dotyczące powodzi w Tuwie
Found : 5235
View:
1. 

brak autora, [2001], Artykuł pt. „Następstwa powodzi. Trzeba oszacować skutki/uszkodzenia”, dotyczący skutków powodzi w Tuwie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, [2001], Artykuł pt. „Szacunek/oblicznia zniszczeń powodzi”, dotyczący powodzi w Tuwie w 2001 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 2001-07-01, Artykuł prasowy pt. „Piękny gest, którego zabrakło”, zawierający m.in. informacje na temat starań Polskiej Akcji Humanitarnej o pomoc dla powodzian z Syberii oraz tekst Katarzyny Montgomery poświęcony Polonii na Syberii, „Gazeta Wyborcza”, nr 160 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, [2001], Wycinki prasowe w jęz. tuwińskim [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 2001-06-29, Wycinek prasowy pt. „Powodzianom z Syberii”, dotyczący koncertu zorganizowanego przez Polską Akcję Humanitarną na rzecz pomocy powodzianom z Syberii, „Gazeta wyborcza Stołeczna”, nr 150 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Оорзкак, 2001-05-26, Artykuł pt. „Nadzwyczajna sytuacja. Orędzie wygłoszone przez radio Prezydenta Republiki Tuwa Sz. D. Oorżaka do ludności republiki 24 V 2001” dotyczący powodzi, które nawiedziły Republikę Tuwę w Rosji, „Tumińska Prawda. Społeczno-Polityczna Gazeta” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Кривдик, B., [2001], Artykuł W. Kriwdika pt. „Nadzwyczajna sytuacja. Okazać pomoc każdemu”, dotyczący powodzi w Tuwie, oraz artykuł J. Berszanskich pt. „Usuwanie skutków powodzi, ale...”, „Tuwińska Prawda. Społeczno - Polityczna Gazeta” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Кривдик, B., [2001]-05-24, Artykuł W. Kriwdika pt. „Nadzwyczajna sytuacja. Niespokojny Jenisej”, dotyczący wylewów-powodzi spowodowanych przez rzekę Jenisej na terenie Republiki Tuwa, „Tumińska Prawda. Społeczno - Polityczna Gazeta” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

PAH/34 Materiały prasowe dotyczące działalności Polskiej Akcji Humanitarnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

PAH/16 Pomoc dla mieszkańców Republiki Kamerunu

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

PAH/17 Pomoc dla ofiar wojny w Libanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

PAH/13 PAH. Wyjazd wolontariuszy do Kosowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/31 Pomoc Sri Lance

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

PAH/38 Akcje pomocowe organizacji innych niż Polska Akcja Humanitarna – materiał prasowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/18 Pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Yogyakarcie w Indonezji

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl