English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/34.25 Aukcja dzieł sztuki na cele Polskiej Akcji Humanitarnej
Found : 6591
View:
1. 

brak autora, [2001], Informacja ze strony internetowej „ART info” o aukcji sztuki współczesnej, zorganizowanej m.in. przez Polską Akcję Humanitarną na rzecz dzieci ze świetlic środowiskowych i dzieci uchodźców [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Winawer, Zofia, 2000-04-05, Komunikat prasowy Zofii Winawer, rzecznika prasowego Polskiej Akcji Humanitarnej pt. „Przesunięta aukcja”, zawierający informację o aukcji sztuki współczesnej na rzecz szkół objętych dożywianiem przez Polską Akcję Humanitarną na Litwie, Suwalszczyźnie, Kujawach, Podkarpac

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

PAH/34 Materiały prasowe dotyczące działalności Polskiej Akcji Humanitarnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

PAH/36 Publikacje książkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

PAH/37 Darowizny na rzecz Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

PAH/07 Działalność Biura Regionalnego w Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

PAH/04 Kalendarze Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

PAH/16 Pomoc dla mieszkańców Republiki Kamerunu

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

PAH/17 Pomoc dla ofiar wojny w Libanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

PAH/13 PAH. Wyjazd wolontariuszy do Kosowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

PAH/27 Program Polskiej Akcji Humanitarnej „Szkoła Globalna”

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

PAH/21 Kampania pt. „Akcja Edukacja” na temat budowy i wsparcia szkół w Afganistanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/19 Konkursy Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

PAH/20 Akcja „Sprzątanie świata – Polska 2002”

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/35 Materiały reklamowe i informacyjne Polskiej Akcji Humanitarnej – foldery, ulotki, plakaty

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl