English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/34.10 Pomoc Polskiej Akcji Humanitarnej dla ofiar wojny w Iraku
Found : 6746
View:
1. 

brak autora, 2003-03-19, Wycinek prasowy pt. „Pomoc dla ludności Iraku”, dotyczący planowanej pomocy żywnościowej Polskiej Akcji Humanitarnej dla Irakijczyków, „Dziennik Polski”, nr 66 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 2003-03-18, Wydruk ze strony internetowej „Onet.pl – Wiadomości” z tekstem pt. „PAH szykuje się do akcji pomocy humanitarnej dla Iraku”, dotyczącym planowanej pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej dla ofiar wojny w Iraku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 2003-03-18, Wydruk ze strony internetowej „Interia.pl – Fakty” z tekstem pt. „PAH szykuje się do akcji pomocy dla Iraku”, dotyczącym planowanej pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej dla ofiar wojny w Iraku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

2003-03-26, Wydruk ze strony internetowej „Dziennik Łódzki” z tekstem pt. „Polska akcja (nie)humanitarna. W województwie łódzkim nikt nie chce pomóc ludności Iraku”, dotyczącym zorganizowanej przez Caritas, Polski Czerwony Krzyż i Polską Akcję Humanitarną zbiórki pieniędzy na pomoc dla ofiar wojny w

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 2003-03-21, Wycinek prasowy pt. „Pomoc dla Irakijczyków”, dotyczący zainicjowanej przez Polską Akcję Humanitarną pomocy żywnościowej dla ludności Iraku, „Dziennik Wschodni”, nr 68 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 2003-03-21, Wydruk ze strony internetowej „Wiadomości – Wirtualna Polska” z tekstem pt. „PAH organizuje pomoc dla Iraku”, dotyczącym organizowanej przez Polską Akcję Humanitarną zbiórki darów rzeczowych i finansowych dla ofiar wojny w Iraku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 2003-03-20, Wydruk ze strony internetowej „Kurier Poranny” z tekstem pt. „Możemy pomóc. Rozpoczęło się zbieranie darów”, dotyczącym apelu Polskiej Akcji Humanitarnej i Polskiego Czerwonego Krzyża o pomoc finansową i rzeczową dla ofiar wojny w Iraku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 2003-03-18, Wydruk ze strony internetowej „Wiadomości – Wirtualna Polska” z tekstem pt. „PAH na pomoc ludności Iraku”, dotyczącym planowanej pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej dla ludności Iraku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 2003-03-23, Wydruk ze strony internetowej „Gazeta pl. Toruń” z tekstem Katarzyny Włodarczyk pt. „Odpryski wojny”, zawierającym m.in. informacje o rozpoczęciu przez Polską Akcję Humanitarną w Toruniu zbiórki darów dla ofiar wojny w Iraku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Rudnicki, Rafał, 2003-04-01, Artykuł prasowy Rafała Rudnickiego pt. „Pomoc dla Iraku. Nie mieszajcie działań militarnych z humanitarnymi!”, zawierający informacje o stanowisku Komisji Europejskiej w sprawie pomocy humanitarnej dla Iraku”, „Dziennik Polski”, nr 77 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Barwicka, Małgorzata, 2003-04-01, Artykuł prasowy Małgorzaty Barwickiej pt. „Krok od katastrofy. Pomoc. ONZ ostrzega przed kryzysem humanitarnym”, dotyczący apelu Organizacji Narodów Zjednoczonych do społeczności międzynarodowej w sprawie sfinansowania dostarczenia żywności ludności Iraku oraz plano

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kukawski, Michał, 2003-11-11, Wydruk ze strony internetowej polskiego radia z tekstem pt. „Wywiady Sygnałów Dnia. Audycja w Programie 1 od poniedziałku do soboty od 6.00 do 8.30” – wywiadem Michała Kukawskiego z Marcinem Dźwigalskim z Polskiej Akcji Humanitarnej , dotyczącym działalności misji Polsk

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 2003-03-25, Wycinek prasowy pt. „Irakijczykom”, dotyczący zorganizowanej przez Polską Akcję Humanitarną zbiórki darów rzeczowych dla ofiar wojny w Iraku, „Gazeta Wyborcza Łódź”, nr 71 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 2003-03-21, Wycinek prasowy pt. „Pomóżmy ofiarom wojny. Polski Czerwony Krzyż, Caritas Polska i Polska Akcja Humanitarna apelują o pomoc dla dotkniętej wojną ludności Iraku”, dotyczący zbiórki pieniędzy dla Irakijczyków, „Dziennik Łódzki”, nr 68 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

2003-03-26, Wycinek prasowy pt. „Polska akcja (nie)humanitarna”, dotyczący niepowodzenia akcji zbiórki pieniędzy na pomoc humanitarną dla ludności Iraku, zorganizowanej przez Polski Czerwony Krzyż, Caritas Polska i Polską Akcję Humanitarną, „Dziennik Wschodni”, nr 73 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl