English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/29 Program pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej dla szkół: projekt „Regionalne warsztaty plastyczne dla uczniów i nauczycieli – twórczość inspirowana tradycją i dziedzictwem kulturowym Podkarpacia”
Found : 6700
View:
1. 

PAH/28 Program pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej dla Bieszczad

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

PAH/27 Program Polskiej Akcji Humanitarnej „Szkoła Globalna”

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, [1995], Katalog wystawy prac plastycznych – broszura składana [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1995-10-18, Artykuł prasowy pt. „Warsztaty terapeutyczno - integracyjne”, dotyczący wystawy prezentującej osiągnięcia uczestników Integracyjnych Warsztatów Terapeutyczno - Plastycznych, „Nowiny”, nr 202 (14077) [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, brak daty, Wycinek prasowy dotyczący wystawy prac plastycznych w Brzozowie, zorganizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Krośnie, „Kurier Podkarpacki” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, [1995], Wkładka ze zdjęciami pt. „Warsztaty terapeutyczno - plastyczne Brzozów - Jawor 1995” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1995, Program IV Międzynarodowej Konferencji Ekologicznej w Brzozowie w dniach 20 - 22 X 1995 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, [1994], Lista uczestników kursu - pleneru plastycznego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, [1993], Katalog wystawy prac plastycznych [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1991, Katalog wystawy prac plastycznych [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1990, Katalog wystawy prac plastycznych [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1994, Katalog wystawy prac plastycznych [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/21 Kampania pt. „Akcja Edukacja” na temat budowy i wsparcia szkół w Afganistanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

PAH/26 Program Edukacji Humanitarnej i Rozwojowej PAH. Sieć trenerów – wolontariuszy

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/16 Pomoc dla mieszkańców Republiki Kamerunu

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl