English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/18.07 Dary dla ofiar trzęsienia ziemi w Indonezji
Found : 6146
View:
1. 

brak autora, 2006-06-31, Faktura VAT wystawiona przez Polską Grupę Farmaceutyczną Sp. z o.o. dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna na towary medyczne [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 2006-06-31, Faktura VAT wystawiona przez firmę 3M Poland Sp. z o.o. w Kajetanach dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna na kompresy niejałowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

PAH/18 Pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Yogyakarcie w Indonezji

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

PAH/15 Pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w irańskim mieście Bam

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 2006-05-31, Akt darowizny Fundacji Polska Akcja Humanitarna dla rządu Republiki Indonezji, jako pomoc humanitarna dla szpitali w Yogyakarcie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 2006-05-31, Faktura pro-forma Nr 2/2006 z darami Fundacji Polska Akcja Humanitarna dla rządu Republiki Indonezji, jako pomoc humanitarna dla szpitali w Yogyakarcie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 2006-06-31, Upoważnienie Fundacji Polska Akcja Humanitarna dla Koordynatora Pomocy Doraźnej Fundacji Polska Akcja Humanitarna Michała Przedlackiego, w sprawie pomocy dla ofiar trzęsienia ziemi w Indonezji [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 2006-[06]-[31], Faktura pro-forma z darami Polskiego Czerwonego Krzyża dla rządu Republiki Indonezji [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 2006-[06]-[31], Zaświadczenie o darowiźnie Polskiego Czerwonego Krzyża dla rządu Republiki Indonezji [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 2006-05-31, Specyfikacja wysyłkowa towarów medycznych zamówionych przez Fundację Polska Akcja Humanitarna z firmy 3M Poland Sp. z o.o. w Kajetanach [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 2006, Wykaz danych dotyczących [ofiar trzęsienia ziemi w Indonezji] [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 2006-06-13, Umowa porozumienia pomiędzy Fundacją Polska Akcja Humanitarna a Jaringan Organisasi Petani, członkiem Suara Consortium of Ngo’s (JARNOP), dotycząca pomocy dla ofiar trzęsienia ziemi w Indonezji, wraz z załącznikami [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 2006-06-05, Zgłoszenie nowego działania realizowanego w dniach od 27 V do 31 VI 2006 przez Fundację Polska Akcja Humanitarna, dotyczące pomocy ofiarom trzęsienia ziemi w Indonezji [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 2006-06-04, Wykaz danych dotyczących [liczby ofiar trzęsienia ziemi oraz zniszczeń w Indonezji]. Na odwrocie odręczne notatki [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/16 Pomoc dla mieszkańców Republiki Kamerunu

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl