English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/15.05 Oferta filtru wody od firmy PARTNER Systems A. D. Zabrowarni w Człuchowie dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna w ramach pomocy dla ofiar trzęsienia ziemi w Bam
Found : 2980
View:
1. 

PAH/15 Pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w irańskim mieście Bam

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Zabrowarny, Dariusz, 2004-01-19, Pismo Dyrektora Firmy PARTNER Systems A. D. Zabrowarni w Człuchowie Dariusza Zabrowarnego do Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej, oferujące filtr wody FPW- 2000 Special na potrzeby obszarów objętych pomocą humanitarną, wraz z załączony

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

PAH/18 Pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Yogyakarcie w Indonezji

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

PAH/14 Wyjazd rekonesansowy do Iranu w dniach 1-7 listopada 2001 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

PAH/16 Pomoc dla mieszkańców Republiki Kamerunu

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

PAH/17 Pomoc dla ofiar wojny w Libanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

PAH/13 PAH. Wyjazd wolontariuszy do Kosowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

PAH/31 Pomoc Sri Lance

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

PAH/38 Akcje pomocowe organizacji innych niż Polska Akcja Humanitarna – materiał prasowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

PAH/02 Działalność Fundacji EquiLibre

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

PAH/30 Pomoc Polskiej Akcji Humanitarnej dla ofiar wydarzeń w Biesłanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

PAH/29 Program pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej dla szkół: projekt „Regionalne warsztaty plastyczne dla uczniów i nauczycieli – twórczość inspirowana tradycją i dziedzictwem kulturowym Podkarpacia”

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/28 Program pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej dla Bieszczad

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 2004-01-13, Protokół Komisji Biura Pomorskiego Fundacji Polska Akcja Humanitarna powołanej do wyboru ofert na zakup kocy i kołder dla ofiar trzęsienia ziemi w Iranie, wraz z załącznikami: ofertą firmy TEX S.C. Jacek Pruski, Marcin Piwoński, z dnia 9 I 2004 r.; ofertą firmy ATEX, z dnia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/36 Publikacje książkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl