English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/10.09 Wydatki pielgrzymów związane z wyjazdem z Kazachstanu do Polski
Found : 6724
View:
1. 

PAH/11 PAH. Organizacja III Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19 grudnia 1996 - 2 stycznia 1998 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

PAH/09 PAH. Organizacja I Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19-27 grudnia 1995 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

PAH/10 PAH. Organizacja II Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19 grudnia 1996 - 2 stycznia 1997 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, [1996], Wykaz wydatków związanych z wyjazdem pielgrzymów do Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1996-12-17, Wydatki emerytów na załatwienie dokumentów i wyjazd do Polski. Lista nadesłana przez Stowarzyszenie Polaków „Więź” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1996-12-18, Rozliczenie wyjazdu grupy 50 pielgrzymów do Polski na święta Bożego Narodzenia. Rozliczenie sporządzone przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, [1996], Spis osób oraz kosztów na sumę 30220 tenge, zatwierdzony przez urzędnika inspektora Oddziału wiz i registracji Urzędu Spraw Wewnętrznych w Kazachstanie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1996, Zaświadczenie o wykonaniu fotografii do dokumentów potrzebnych na wyjazd do Polski na święta Bożego Narodzenia oraz o kosztach fotografii. Zaświadczenie wydane przez Akima Czkałowskiego okręgu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1996, 6 biletów na pociąg Kokczetaw-Karaganda [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1996-12-19, Rachunek wystawiony w dniu 19 XII 1996 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1996-12-18, Dokument ubezpieczenia grupowego dla 13 osób wyjeżdżających za granicę, wystawiony przez Państwową Komercyjną Grupę Ubezpieczeniową Kazachskiej SRR [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1996-11-26, Rachunek – potwierdzenie wpłaty pieniędzy 10 tenge [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1996-11-22, Rachunek-potwierdzenie wpłaty pieniędzy za ubezpieczenie w wysokości 1200 rubli [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1996-11-26, Rachunek-potwierdzenie wpłaty pieniędzy 10 tenge [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1996-12-10, Rachunek za rejestrację dokumentów [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl