English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/10.08 Zaświadczenia lekarskie pielgrzymów w związku z wyjazdem z Kazachstanu do Polski
Found : 6648
View:
1. 

PAH/11 PAH. Organizacja III Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19 grudnia 1996 - 2 stycznia 1998 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

PAH/09 PAH. Organizacja I Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19-27 grudnia 1995 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

PAH/10 PAH. Organizacja II Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19 grudnia 1996 - 2 stycznia 1997 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1996-11-06, Orzeczenie lekarskie dla Anny Tarabriny, wydane przez lekarza ze szpitala z miasta Kokczetaw [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1996-11-13, Odpis z protokołu komisji lekarskiej dot. Mikołaja [Jandulskiego]. Dokument wystawiony przez lekarza i przedstawiciela komisji lekarskiej ze szpitala w Kazachstanie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1996-11-13, Odpis z protokołu komisji lekarskiej dot. Aleksandra Jarockiego. Dokument wystawiony przez lekarza i przedstawiciela komisji lekarskiej ze szpitala w Kazachstanie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1996-11-27, Zaświadczenie dla Zofii Grebieniuk, wydane przez Ministerstwo Zdrowia w Kazachstanie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1996-11-27, Zaświadczenie dla Marii Gilewskiej, wydane przez Ministerstwo Zdrowia w Kazachstanie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1996-11-04, Zaświadczenie dla Franca Bowsunowskiego, wydane przez lekarza komisji ze szpitala w Krasnoarmiejsku w Kazachstanie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1996-11-04, Zaświadczenie dla Denisa Ławińskiego, wydane przez lekarza komisji ze szpitala w Krasnoarmiejsku w Kazachstanie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1996-11-12, Zaświadczenie dla Józefa Brzózko, wydane przez lekarza komisji szpitala w Krasnoarmiejsku w Kazachstanie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1996-11-12, Zaświadczenie dla Wiktora Kindzierskiego, wydane przez szpital w Krasnoarmiejsku w Kazachstanie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1996-12-13, Zaświadczenie dla Marii Terleckiej, wydane przez lekarza ze szpitala w Krasnoarmiejsku w Kazachstanie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1996-11-07, Zaświadczenie dla Feliksa Kondrackiego, wydane przez lekarza komisji ze szpitala w Krasnoarmiejsku w Kazachstanie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1996-11-22, Zaświadczenie dla Niny Grzebień, wydane przez lekarza ze szpitala rejonowego w Krasnoarmiejsku w Kazachstanie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl