English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/10.07 Listy Pielgrzymów nadesłane przez Związek Polaków w Kazachstanie dla Polskiej Akcji Humanitarnej oraz korespondencja ze Związkiem Polaków z Kazachstanu
Found : 5547
View:
1. 

brak autora, 1996-12-12, Lista obecności osób chcących gościć pielgrzymów z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1996, Lista gospodarzy i gości biorących udział w II Pielgrzymce Polaków z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1996-12-[17], Lista pasażerów wylatujących z Polski do Kazachstanu w dniu 17 grudnia 1996 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1996-12-[19], Lista pasażerów przylatujących z Kazachstanu do Polski w dniu 19 grudnia 1996 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kasonicz, Antonina, 1996-[11], List Przewodniczącej Związku Polaków w Kazachstanie do Członka Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Aleksandry Rezunow, z informacją o spisach pielgrzymów z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1996, Lista uczestników II Pielgrzymki do Polski [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kasonicz, Antonina, 1996-11-05, Lista uczestników wycieczki do Polski z miasta i obwodu Ałmaty, nadesłana przez Związek Polaków w Kazachstanie i Stowarzyszenie Polaków „Więź” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kasonicz, Antonina, 1996-11-06, Lista emerytów zakwalifikowanych na wyjazd do Polski, nadesłana przez Zrzeszenie Polaków Obwodu Pawłodarskiego „Polonia” dla Związku Polaków w Kazachstanie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kasonicz, Antonina, 1996-11-03, Spis chętnych wraz z listą rezerwową z obwodu Kokszetauska w Kazachstanie do uczestnictwa w pielgrzymce do Polski, nadesłany przez Związek Polaków w Kazachstanie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kasonicz, Antonina, 1996-11, Lista osób wyjeżdżających z Karagandy ze Stowarzyszenia Polaków „Polonia” na Boże Narodzenie do Polski, wraz z listą rezerwową [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kasonicz, Antonina, 1997-11-27, Pismo Prezesa Związku Polaków w Kazachstanie do Polskiej Akcji Humanitarnej, dotyczące Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu w 1997 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Ochojska, Janina, 1996-10-20, Pismo Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna do Przewodniczącej Związku Polaków w Kazachstanie Antoniny Kasonicz, z prośbą o nadesłanie list chętnych osób do uczestnictwa w pielgrzymce [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kasonicz, Antonina, 1996-11, Lista emerytów z obwodu Akmolińskiego wyjeżdżających do Polski w grudniu 1996 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Ochojska, Janina, 1996-11-18, Wzór zaproszenia od Fundacji Polska Akcja Humanitarna dla 3 osób z miasta Pawłodar w Kazachstanie na pielgrzymkę do Polski, wraz z załączonym poświadczeniem notarialnym własnoręcznego podpisu Janiny Ochojskiej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Kasonicz, Antonina, 1996-12, Lista osób narodowości polskiej z rejonu Czkałowskiego wyjeżdżających na pielgrzymkę do Polski. Lista sporządzona przez Przewodniczącą polskiego kulturalno-oświatowego Stowarzyszenia „Polonia Północna” Antoninę Kasonicz [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl