English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/10.05 Korespondencja z Polonią Airlines i Polonią Airways
Found : 6701
View:
1. 

PAH/11 PAH. Organizacja III Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19 grudnia 1996 - 2 stycznia 1998 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

PAH/09 PAH. Organizacja I Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19-27 grudnia 1995 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

PAH/10 PAH. Organizacja II Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19 grudnia 1996 - 2 stycznia 1997 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Sergiejew, Ryszard, 1996-11-06, Pismo Wiceprezesa Polonii Airlines do Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej, z informacją o ofercie dotyczącej przelotu pielgrzymki na trasie Warszawa-Karaganda-Warszawa [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Sergiejew, Ryszard, 1996-11-27, Pismo Wiceprezesa Polonii Airlines do Członka Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Aleksandry Rezunow, z informacją o cenie rejsów [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Sergiejew, Ryszard, 1996-12-05, Pismo Wiceprezesa Polonii Airlines do Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej, z przygotowanym planem rejsów do Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1996-12-13, Umowa Charteru Pasażersko-Towarowego nr 2/96, zawarta pomiędzy Polską Akcją Humanitarną a Polonią Airways [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1996-12-13, Polecenie przelewu bankowego Fundacji Polska Akcja Humanitarna dla Polonii Airways za przelot Polaków z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Sergiejew, Ryszard, 1996-12-12, Pismo Zarządu Polonii Airways do Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej, z informacją o możliwości wykonania rejsu z Warszawy do Karagandy oraz z prośbą o dokonanie przelewu za pierwszy rejs [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, [1996-12-13], Ogólne warunki charteru pasażersko-towarowego. Załącznik do Umowy Charteru [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Rezunow, Aleksandra, 1996-11-26, Pismo Członka Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna do Wiceprezesa Polonii Airlines Ryszarda Sergiejewa, z prośbą o informację o ilość paliwa na przelot w obu rejsach oraz koszt biletów dla pielgrzymów w drugim rejsie Warszawa-Karaganda [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Ochojska, Janina, 1996-12-04, Pismo Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna do Wiceprezesa Polonii Airlines Ryszarda Sergiejewa, z informacją o najkorzystniejszych rejsach w dniach 18 grudnia 1996 i 2 stycznia 1997 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Ochojska, Janina, 1996-12-11, Pismo Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna do Wiceprezesa Polonii Airlines Ryszarda Sergiejewa, z prośbą o wykonanie lotu na rzecz II Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu w dniu 18 grudnia 1996 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Ochojska, Janina, 1996-12-05, Pismo Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna do Wiceprezesa Polonii Airlines Ryszarda Sergiejewa, z prośbą o wykonanie lotu na rzecz II Pielgrzymki z Kazachstanu w dniu 2 stycznia 1997 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Tyszkiewicz, W., 1996-12, Spis osób z obwodu Kokczetawskiego wyjeżdżających do Polski w dniach 20 XII 1996- 2 I 1997. Lista sporządzona przez Przedstawiciela polskiego Stowarzyszenia „Polonia Północna” W. Tyszkiewicza [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl