English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/10.01 Komunikaty prasowe, apele, informacje organizatorów, korespondencja z mediami, plany pobytu, sprawozdania Fundacji Polska Akcja Humanitarna
Found : 4429
View:
1. 

Ochojska, Janina, 1996, Ogłoszenie prasowe Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna o akcji pomocy Polakom z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1996-[12-16], Plan pobytu Polaków z Kazachstanu w Krakowie w dniach 19-21 grudnia 1996 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1996-12, Program pobytu pielgrzymów z Kazachstanu w Polsce w dniach 19 grudnia 1996 - 2 stycznia 1997 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Ochojska, Janina, 1996-11-14, Komunikat Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna, dotyczący organizacji akcji na rzecz Polaków z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1996, Informacje dla rodzin przyjmujących pielgrzymów [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1996-12-03, Pokwitowanie wpłaty dokonanej przez Ewę Domańską Mozgal dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna, w celu pomocy Polakom z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1996, Lista lekarzy chętnych do pomocy w II Pielgrzymce Polaków z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1996, Informacja dla osób przyjmujących zgłoszenia rodzin chętnych gościć pielgrzyma [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1996, Lista osób chętnych do pomocy w charakterze przewodników podczas II Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, brak daty, Ankieta informacyjna (wzór) dla osób pragnących przyjąć gościa z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1996-11-[21], Informacja Polskiej Akcji Humanitarnej dotycząca organizowanej konferencji prasowej w dniu 22 listopada 1996 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1996-11-22, Informacja Polskiej Akcji Humanitarnej o organizacji II Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1996-11-22, Lista obecności na konferencji prasowej w dniu 22 listopada 1996 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1996-11-25, Informacja Polskiej Akcji Humanitarnej o organizacji II Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1996, Informacja prasowa pt. „Potrzeba dobrej woli, pieniędzy i ochotników”. Życie patronuje pomocy dla rodaków z Kazachstanu” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl