English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/01.46 Polemika Janiny Ochojskiej z Wojciechem Brzezickim na temat informacji dotyczących konwoju pokoju do Sarajewa
Found : 4317
View:
1. 

PAH/01 Materiały dotyczące Janiny Ochojskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Ochojska, Janina, 1993-02-12 - 1993-02-14, Tekst prasowy pt. „Proszę o głos. Konwój”, dotyczący zarzutów skierowanych przez Wojciecha Brzezickiego pod adresem Fundacji EquiLibre w związku z udziałem Fundacji w akcji pomocy dla mieszkańców Sarajewa, opublikowany w dzienniku „Super Express” [nazwa red

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Brzezicki, Wojciech, 1993-02-19 - 1993-02-21, Tekst prasowy pt. „Proszę o głos. «Konwój» raz jeszcze”, stanowiący odpowiedź na zarzuty Janiny Ochojskiej pod adresem autora tekstu, związane z informacjami na temat akcji pomocy Fundacji EquiLibre dla mieszkańców Sarajewa [opublikowany w dzienniku „Sup

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

PAH/36 Publikacje książkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

PAH/37 Darowizny na rzecz Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

PAH/07 Działalność Biura Regionalnego w Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

PAH/04 Kalendarze Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

PAH/16 Pomoc dla mieszkańców Republiki Kamerunu

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

PAH/17 Pomoc dla ofiar wojny w Libanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

PAH/13 PAH. Wyjazd wolontariuszy do Kosowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

PAH/27 Program Polskiej Akcji Humanitarnej „Szkoła Globalna”

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

PAH/21 Kampania pt. „Akcja Edukacja” na temat budowy i wsparcia szkół w Afganistanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/19 Konkursy Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

PAH/20 Akcja „Sprzątanie świata – Polska 2002”

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/35 Materiały reklamowe i informacyjne Polskiej Akcji Humanitarnej – foldery, ulotki, plakaty

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl