English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/01.41 Janina Ochojska – nagrody i wyróżnienia: wyróżnienia „Super Expressu” (wyróżnienie w konkursie oraz nagroda „Człowiek-lek na całe zło”)
Found : 4133
View:
1. 

brak autora, 1993-12-07, Informacja prasowa pt. „Człowiek – lek na całe zło”, dotycząca przyznania Janinie Ochojskiej nagrody „Człowiek – lek na całe zło” od redakcji „Super Expressu”, opublikowana w dzienniku „Super Express”, nr 237 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1993-11-20 - 1993-11-21, Informacja prasowa pt. „Nagrody Super Expressu” o przyznaniu Janinie Ochojskiej nagrody „Człowiek-lek na całe zło” redakcji dziennika „Super Express”, opublikowana w dzienniku „Życie Warszawy”, nr 271 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Hartwig, Hanna, 1994-12-30, Artykuł prasowy pt. „Kto poszedł w anioły? Kogo diabli wzięli?”, dotyczący wyróżnienia Janiny Ochojskiej w zabawie-konkursie, ogłoszonym przez redakcję „Super Expressu”, opublikowany w dzienniku „Super Express”, nr 296 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1995-12-29, Artykuł prasowy pt. „Skrzydła i Rogi ’95 – przyznane!”, zawierający informację o wyróżnieniu Janiny Ochojskiej w zabawie-konkursie redakcji „Super Expressu”, opublikowany w dzienniku „Super Express”, nr 301 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1993-11-22, Informacja prasowa o przyznaniu Janinie Ochojskiej nagrody „Człowiek-lek na całe zło” redakcji dziennika „Super Express”, opublikowana w czasopiśmie „Nowa Europa”, nr 226 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1994-11-10 - 1994-11-11, Artykuł prasowy pt. „Komu skrzydła, komu rogi”, dotyczący zabawy-konkursu ogłoszonego przez redakcję „Super Expressu”, opublikowany w dzienniku „Super Express”, nr 255 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Hartwig, Hanna, 1994-04-08, Artykuł prasowy pt. „Komu skrzydła komu rogi?”, dotyczący zabawy-konkursu ogłoszonego przez redakcję „Super Expressu”, opublikowany w dzienniku „Super Express”, nr 75 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

PAH/01 Materiały dotyczące Janiny Ochojskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Lindenberg, Grzegorz, brak daty, Dyplom od Redaktora Naczelnego „Super Expressu” Grzegorza Lindenberga dla Janiny Ochojskiej, laureatki nagrody „Człowiek – lek na całe zło” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

PAH/36 Publikacje książkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

PAH/37 Darowizny na rzecz Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

PAH/07 Działalność Biura Regionalnego w Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/04 Kalendarze Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

PAH/16 Pomoc dla mieszkańców Republiki Kamerunu

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/17 Pomoc dla ofiar wojny w Libanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl