English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/01.27 Janina Ochojska – nagrody i wyróżnienia: Order Uśmiechu oraz Nagroda Pokoju Dzieci i Młodzieży
Found : 6511
View:
1. 

Leżeński, Cezary, 1994-04-25, Pismo do Janiny Ochońskiej, zawierające informację o przyznaniu jej Orderu Uśmiechu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

[Marcin Machura], 1994-05-03 - 1994-05-04, Zawiadomienie o przyznaniu Janinie Ochojskiej Nagrody Pokoju Dzieci i Młodzieży, podpisane przez Marcina Machurę w imieniu dzieci województwa katowickiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1994-06-03, Artykuł prasowy pt. „Ordery Uśmiechu i święto tańca”, zawierający informację o przyznaniu Janinie Ochojskiej Orderu Uśmiechu, opublikowany w dzienniku „Życie Warszawy”, nr 127 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Werecka, Małgorzata, 1994-04-29 - 1994-05-01, Artykuł prasowy pt. „Europa pokoju”, zawierający informację o kandydaturze Janiny Ochojskiej do Nagrody Pokoju Dzieci i Młodzieży, opublikowany w dzienniku „Dziennik Zachodni”, nr 84 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1994-05-04, Artykuł prasowy pt. „Europa pokoju”, zawierający informację o przyznaniu Janinie Ochojskiej Nagrody Pokoju Dzieci i Młodzieży, opublikowany w dzienniku „Dziennik Zachodni”, nr 86 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1994-12-29, Informacja prasowa pt. „Dziecięcy Nobel. Nagrody dla dorosłych” m.in. o przyznaniu Janinie Ochojskiej Nagrody Pokoju Dzieci i Młodzieży, opublikowana w dzienniku „Super Express”, nr 295 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1994-05-31, Informacja prasowa pt. „Zabawy, konkursy, nagrody. Atrakcje dla milusińskich" m.in. o przyznaniu Janinie Ochojskiej Orderu Uśmiechu, opublikowana w dzienniku „Express Wieczorny", nr 105 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1994-03-30, Artykuł prasowy pt. „Wiosenny uśmiech Orderu”, z informacją o przyznaniu Janinie Ochojskiej Orderu Uśmiechu, opublikowany w czasopiśmie „Kurier Polski”, nr 75 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1994-03-30, Artykuł prasowy pt. „Jedenastu uśmiechniętych”, z informacją o przyznaniu Janinie Ochojskiej Orderu Uśmiechu, opublikowany w czasopiśmie „Życie Nasze Codzienne”, nr 71 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

PAH/01 Materiały dotyczące Janiny Ochojskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

PAH/36 Publikacje książkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

PAH/37 Darowizny na rzecz Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/07 Działalność Biura Regionalnego w Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

PAH/04 Kalendarze Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/16 Pomoc dla mieszkańców Republiki Kamerunu

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl