English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/01.20 Janina Ochojska – nagrody i wyróżnienia: Nagroda im. Jana Karskiego
Found : 6534
View:
1. 

Husarska, Krystyna, 2002-10, Karta pocztowa z gratulacjami dla Janiny Ochojskiej z okazji przyznania jej Nagrody im. Jana Karskiego za Odwagę i Serce [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Szaniawska, Anna, 2002-09-26, Pismo skierowane do Janiny Ochojskiej z okazji przyznania jej Nagrody im. Jana Karskiego za Odwagę i Serce [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

PAH/01 Materiały dotyczące Janiny Ochojskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, [2002-09-25], Publikacja związana z przyznaniem Nagrody im. Jana Karskiego za Odwagę i Serce, zawierająca m.in. teksty dotyczące Jana Karskiego, tekst poświęcony Janinie Ochojskiej i jej działalności oraz gratulacje dla Janiny Ochojskiej z okazji przyznania jej Nagrody im. Jana Karskieg

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, [2002-09-25], Zaproszenie dla Janiny Ochojskiej na kolację w ramach uroczystości wręczenia nagrody im. Jana Karskiego za Odwagę i Serce, z załączoną informacją o Janie Karskim oraz blankietem związanym z planowaną kolacją [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Jaime Ruiz de Santiago, 2002-09-30, Pismo z gratulacjami dla Janiny Ochojskiej z okazji przyznania jej Nagrody im. Jana Karskiego za Odwagę i Serce [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

PAH/36 Publikacje książkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

PAH/37 Darowizny na rzecz Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

PAH/07 Działalność Biura Regionalnego w Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

PAH/16 Pomoc dla mieszkańców Republiki Kamerunu

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

PAH/17 Pomoc dla ofiar wojny w Libanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

PAH/13 PAH. Wyjazd wolontariuszy do Kosowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/27 Program Polskiej Akcji Humanitarnej „Szkoła Globalna”

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

PAH/21 Kampania pt. „Akcja Edukacja” na temat budowy i wsparcia szkół w Afganistanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/19 Konkursy Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl