English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/01.18 Janina Ochojska – nagrody i wyróżnienia: nagroda Fundacji im. Tadeusza i Zofii Romerów
Found : 6656
View:
1. 

PAH/01 Materiały dotyczące Janiny Ochojskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, brak daty, Tekst pt. „Fundacja imienia Tadeusza i Zofii Romerów w Montrealu”, zawierający informacje dotyczące życia i działalności Tadeusza i Zofii Romerów oraz tekst pt. „Krótki obraz działalności Fundacji Romerów”, zawierający informacje dotyczące działalności Fundacji [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, brak daty, Informacja dotycząca życia i działalności Tadeusza i Zofii Romerów oraz działalności Fundacji im. Tadeusza i Zofii Romerów, z listą członków Zarządu Fundacji i członków honorowych Fundacji oraz blankietem dla potencjalnego donatora Fundacji [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Bellert, Irena, 1997-03-02, Pismo do Janiny Ochojskiej, dotyczące planowanego wręczenia Janinie Ochojskiej nagrody Fundacji im. Tadeusza i Zofii Romerów oraz programu wizyty Janiny Ochojskiej w Kanadzie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Bellert, Irena, 1997-03-11, Pismo do Janiny Ochojskiej, dotyczące planowanego wręczenia Janinie Ochojskiej nagrody Fundacji im. Tadeusza i Zofii Romerów, programu wizyty Janiny Ochojskiej i organizacji jej pobytu w Kanadzie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Bellert, Irena, 1997-03-08, Pismo do Janiny Ochojskiej i Michała Okońskiego, dotyczące planowanego wręczenia Janinie Ochojskiej nagrody Fundacji im. Tadeusza i Zofii Romerów oraz programu wizyty Janiny Ochojskiej w Kanadzie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Ochojska, Janina, 1997-03-03, Pismo do Ireny Bellert, Prezes Fundacji im. Tadeusza i Zofii Romerów, zawierające propozycje tematów na spotkania z kanadyjską Polonią w ramach planowanej wizyty Janiny Ochojskiej w Kanadzie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, [1997], Tekst pt. „Mrs Janina Ochojska, winner of the Romer Foundation’s Prize/ Mme Janina Ochojska, Lauréate de la Fondation Romer”, zawierający informacje o życiu i działalności Janiny Ochojskiej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, [1997], Program pobytu Janiny Ochojskiej w Montrealu w dniach 31 III 1997 – 4 IV 1997, zawierający m.in. informację o planowanym odebraniu przez Janinę Ochojską nagrody Fundacji im. Tadeusza i Zofii Romerów [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, brak daty, Tekst pt. „The Polish Students Association of Montreal (PSAM)”, zawierający informacje o działalności Stowarzyszenia Studentów Polskich w Montrealu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

PAH/36 Publikacje książkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

PAH/37 Darowizny na rzecz Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/07 Działalność Biura Regionalnego w Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, [1997], Zaproszenie na spotkanie z Janiną Ochojską w dniu 2 IV 1997 na Uniwersytecie McGill w Montrealu, zawierające informacje dotyczącą działalności i osiągnięć Janiny Ochojskiej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/16 Pomoc dla mieszkańców Republiki Kamerunu

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl