English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/01.08 Janina Ochojska – nagrody i wyróżnienia: Europejska Nagroda Społeczna
Found : 6612
View:
1. 

PAH/01 Materiały dotyczące Janiny Ochojskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

PAH/38 Akcje pomocowe organizacji innych niż Polska Akcja Humanitarna – materiał prasowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, brak daty, Informacja o niemieckim Społeczno-Politycznym Towarzystwie Edukacyjnym (GPB), statut przyznania Europejskiej Nagrody Społecznej – wyróżnienia GPB oraz tekst poświęcony Europejskiej Nagrodzie Społecznej

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Byrta, Andrzej, 1999-10-03, Pismo Andrzeja Byrta, ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech do Janiny Ochojskiej z gratulacjami z okazji przyznania jej Europejskiej Nagrody Społecznej – wyróżnienia niemieckiego Społeczno-Politycznego Towarzystwa Edukacyjnego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1999-10-03, Tekst wystąpienia [na uroczystości wręczenia Janinie Ochojskiej Europejskiej Nagrody Społecznej – wyróżnienia niemieckiego Społeczno-Politycznego Towarzystwa Edukacyjnego w dniu 3 X 1999] [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Körfer, Hans, 1999-10-03, Tekst wystąpienia Hansa Körfera, zastępcy starosty okręgu Aachen na uroczystości wręczenia Janinie Ochojskiej Europejskiej Nagrody Społecznej – wyróżnienia niemieckiego Społeczno-Politycznego Towarzystwa Edukacyjnego w dniu 3 X 1999 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Fischer, Hans, 1999-10-03, Tekst wystąpienia Hansa Fischera, burmistrza miasta Stolber na uroczystości wręczenia Janinie Ochojskiej Europejskiej Nagrody Społecznej – wyróżnienia niemieckiego Społeczno-Politycznego Towarzystwa Edukacyjnego w dniu 3 X 1999 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1999-10-03, Program uroczystości wręczenia Janinie Ochojskiej Europejskiej Nagrody Społecznej – wyróżnienia niemieckiego Społeczno-Politycznego Towarzystwa Edukacyjnego w dniu 3 X 1999 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Schöner, Peter, 1999-06-21, Pismo Petera Schönera, prezesa niemieckiego Społeczno-Politycznego Towarzystwa Edukacyjnego do Janiny Ochojskiej w sprawie przyznania jej Europejskiej Nagrody Społecznej – wyróżnienia niemieckiego Społeczno-Politycznego Towarzystwa Edukacyjnego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, brak daty, Informacja o Ingrid Sommerfeld, uhonorowanej Europejską Nagrodą Społeczną przez niemieckie Społeczno-Polityczne Towarzystwo Edukacyjne w 1998 r., statut nadania Europejskiej Nagrody Społecznej oraz dane teleadresowe i numer konta bankowego niemieckiego Społeczno-Politycznego

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, brak daty, Broszura składana pt. „Idee und Auftrag”, zawierająca informacje o działalności niemieckiego Społeczno-Politycznego Towarzystwa Edukacyjnego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, brak daty, Informacja o działalności niemieckiego Społeczno-Politycznego Towarzystwa Edukacyjnego (GPB) [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, brak daty, Informacja o uroczystości wręczenia Janinie Ochojskiej Europejskiej Nagrody Społecznej – wyróżnienia niemieckiego Społeczno-Politycznego Towarzystwa Edukacyjnego w dniu 3 X 1999 z tekstem Petera Schönera, prezesa niemieckiego Społeczno-Politycznego Towarzystwa Edukacyjnego do

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

[1999], Tekst wystąpienia Marii Kempy, I Sekretarza Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech na uroczystości wręczenia Janinie Ochojskiej Europejskiej Nagrody Społecznej – wyróżnienia niemieckiego Społeczno-Politycznego Towarzystwa Edukacyjnego (GPB) w dniu 3 X 1999 [stanowiący załącznik do do

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Kempa, Maria, 1999-10-03, Tekst wystąpienia Marii Kempy, I Sekretarza Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech na uroczystości wręczenia Janinie Ochojskiej Europejskiej Nagrody Społecznej – wyróżnienia niemieckiego Społeczno-Politycznego Towarzystwa Edukacyjnego w dniu 3 X 1999 [stanowiący zał

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl