English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/01.01 Informacje dotyczące działalności zawodowej i życia prywatnego Janiny Ochojskiej oraz wypowiedzi prasowe Janiny Ochojskiej na temat jej życia prywatnego - materiały prasowe
Found : 5088
View:
1. 

Zabłocki Michał, 2001-11, Wiersz Michała Zabłockiego pt. „Janina Ochojska”, poświęcony Janinie Ochojskiej, „Zwierciadło”, nr 11 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1994-05-01 -1994-05-15, Wycinek prasowy pt. „Jak zdawaliśmy?”, zawierający wypowiedź Janiny Ochojskiej na temat swojego egzaminu maturalnego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Pytlakowska, Krystyna, 1995-04-01, Artykuł prasowy Krystyny Pytlakowskiej pt. „Dopiero później przychodzi strach...”, przedstawiający sylwetkę Janiny Ochojskiej, „Panorama”, nr 13 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Rytel, Bożena, 1994-03, Artykuł prasowy Bożeny Rytel, przedstawiający sylwetkę Janiny Ochojskiej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1994-03-01, Artykuł prasowy pt. „Janina Ochojska. Perła Europy”, dotyczący działalności zawodowej Janiny Ochojskiej oraz jej życia prywatnego, „Świat Kobiety”, nr 5 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1993-12-04-1993-12-05, Artykuł prasowy Izabeli Pieczary pt. „Janina Ochojska. Kobieta Europy”, zawierający informacje na temat życia i działalności zawodowej Janiny Ochojskiej, „Gazeta Krakowska”, nr 281 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

2003-03-08 - 2003-03-09, Informacja prasowa o spotkaniu z Janiną Ochojską, „Nowy Dziennik. Polish Daily News”, nr 8708

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 2001-03-17 - 2001-03-18, Informacja prasowa o planowanym spotkaniu z Janiną Ochojską w poznańskim Klubie „Rzeczpospolitej”, „Rzeczpospolita”, nr 65 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Guzowska, Halina, 1994-01-22, Artykuł prasowy Haliny Guzowskiej pt. „Kobieta Europy”, dotyczący życia prywatnego Janiny Ochojskiej oraz jej działalności zawodowej, w tym działalności w ramach Fundacji EquiLibre, „Szansa”, nr 1/323 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, [1994-03-06], Rysunek satyryczny pt. „Lista bohaterów programu «Godzina szczerości»”, zawierający podobiznę Janiny Ochojskiej ([6 III 1994], 1 egz., s. 1, druk, rps)20. Artykuł prasowy Bożeny Rytel, przedstawiający sylwetkę Janiny Ochojskiej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1994-12-24 - 1994-12-26, Artykuł prasowy pt. „Moje góry i dołki. Mówi Janina Ochojska, przewodnicząca Fundacji EquiLibre:”, zawierający wypowiedź Janiny Ochojskiej na temat swej działalności humanitarnej i życia prywatnego, „Rzeczpospolita”, nr 299 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Nowakowska Donata, 1994-12-03 - 1994-1-04, Artykuł prasowy Donaty Nowakowskiej pt. „Na dnie piekła. Janina Ochojska i Wanda Nowicka”, zawierający m.in. informacje na temat działalności zawodowej Janiny Ochojskiej, „Poznaniak” 9 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

1994-10, Artykuł prasowy Magdaleny Boratyńskiej-Komar pt. „W drodze”, „Zwierciadło”Boratyńska-Komar, Magdalena, 1994-04, Artykuł prasowy Magdaleny Boratyńskiej-Komar pt. „W drodze”, dotyczący życia prywatnego Janiny Ochojskiej oraz jej działalności zawodowej, „Zwierciadło” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Boratyńska-Komar, Magdalena, 1994-04, Artykuł prasowy Magdaleny Boratyńskiej-Komar pt. „W drodze”, dotyczący życia prywatnego Janiny Ochojskiej oraz jej działalności zawodowej, „Zwierciadło” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Bodnar, Izabella, 1995-05-15, Artykuł prasowy Izabelli Bodnar, zawierający informacje na temat życia prywatnego Janiny Ochojskiej i jej działalności charytatywnej w ramach Fundacji EquiLibre – pomocy humanitarnej dla ofiar wojny w byłej Jugosławii [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl