English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946
Found : 2709
View:
1. 

1928-03-06, Telegram skierowany do Jana Piekutowskiego z gratulacjami

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

1938-03-12, List do Jana Piekutowskiego z podziękowaniami

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

1928-12-12, Pożegnanie Jana Piekutowskiego przez współpracowników

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Mapa "Marsze i boje 86 P.P."

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

1923-11-17, Pismo z Urzędu Emigracyjnego skierowane do Jana Piekutowskiego z prośbą o zakończenie etapu likwidacji Urzędu Emigracyjnego w Białymstoku

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

1924-06-25, Tymczasowe zwolnienie Jana Piekutowskiego ze składania wyjaśnień dotyczących działalności zlikwidowanego etapu Urzędu Emigracyjnego w Białymstoku

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

1923-05-01, Odpis z Urzędu Emigracyjnego z informacją o podwyżce pensji Jana Piekutowskiego wraz z dn. 1.05.1923 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

1924-04-08, Odpis zwolnienia Jana Piekutowskiego z zajmowanego stanowiska w związku z likwidacją Etapu Urzędu Emigracyjnego w Białymstoku

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

1925-01-02, Pismo urzędowe skierowane przez Delegata Rządu w Wilnie do Jana Piekutowskiego z zawiadomieniem o ocenie pracy wykonywanej w 1924 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

1917-12-09, Zawiadomienie skierowane do Jana Piekutowskiego, Instruktora C.K.O. w guberni charkowskiej, o przydzieleniu guberni charkowskiej Wydziałowi w Moskwie

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

1919-04-28, Zaświadczenie o pełnieniu funkcji Komisarza Urzędu na Pińsk przez Jana Piekutowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

1918-11-08, Pismo polecające Jana Piekutowskiego na stanowisko komisarza aprowizacji w Ministerstwie Aprowizacji

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

1918-08-13, Pismo urzędowe skierowane do Jana Piekutowskiego informujące o przesłaniu zaświadczenia o polskości, zamknięciu rachunku oraz powołaniu płk. Piotrowskiego na stanowisko Instruktora C.K.O. dla powiatów Wołczasńkiego i Kupiańskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

1918-08-03, Pismo z Centralnego Komitetu Obywatelskiego z siedzibą w Charkowie w sprawie sprawozdania rachunkowego złożonego przez Jana Piekutowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

1922-11-30, Podziękowanie skierowane do Jana Piekutowskiego – komisarza Urzędu Emigracyjnego – za życzliwość okazywaną Głównemu Komitetowi Pomocy Jeńcom i Repatriantom, który jest w trakcie likwidacji

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl