English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW V/06.28 Materiały dotyczące rodziny Pietrzaków: listy Marii Borek, wycinki prasowe
Found : 922
View:
1. 

Borek, Maria, 1996-05-27, List Marii Borek do Mariana Kotowskiego nt. rodziny Pietrzaków [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Borek, Maria, 1996-05-01, List Marii Borek do Mariana Kotowskiego nt. rodziny Pietrzaków. Notatki luźne [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Borek, Maria, brak daty, List Marii Borek i Marii Balcerkiewicz do Redakcji „Przeglądu Konińskiego” w sprawie artykułu Marii Gąsiorowskiej pt. „Taki był mój Turek” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Borek, Maria, 1996-12-29, List Marii Borek do Mariana Kotowskiego dotyczący spraw codziennych [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Borek, Maria, 1985-04-30, List Marii Borek do Redakcji „Przeglądu Konińskiego” nt. męża, Tadeusza Pietrzaka [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kotowski, Marian, 1958-03-25, List Marii Borek do Mariana Kotowskiego dotyczący Tadeusza Pietrzaka [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Gąsiorowska, Maria, brak daty, Sprostowanie artykułu Marii Gąsiorowskiej pt. „Taki był mój Turek”, zamieszczony na łamach „Przeglądu Konińskiego” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Gąsiorowska, Maria, 1991-07-07, Artykuł Marii Gąsiorowskiej pt. „Taki był mój Turek”, „Przegląd Koniński” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Borkowa, Maria, 1958-03-25, List Marii Borkowej do Mariana Kotowskiego dotyczący Tadeusza Pietrzaka z 25 marca 1958 r. - odpis [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1996-10-29, Artykuł pt. „Dzieci głodnego Boga” opublikowany w „Dzienniku Bałtyckim” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, brak daty, Artykuł nt. Włodzimierza Pietrzaka pt. „…imienia Pietrzaka” opublikowany w „Przeglądzie Konińskim” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, brak daty, Artykuł nt. Tadeusza Pietrzaka pt. „…był naprawdę dobry” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kotowski, Marian, brak daty, Życiorys [Tadeusza Pietrzaka. Odpis sporządzony przez Mariana Kotowskiego z rękopisu matki Tadeusza Pietrzaka – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, brak daty, Życiorys [Tadeusza Pietrzaka – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

AW V/06.18 Materiały dotyczące Eugeniusza Poślady: listy i wspomnienia

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl