English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW V/06.25 Podokręg nr 2 Legionowo. Materiały Bronisława Majchrzyka
Found : 1112
View:
1. 

brak autora, brak daty, Zdjęcia grobu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

[...], Jan, 1971-08-30, List Janka do Bronisława Majchrzyka z życzeniami imieninowymi [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AW V/06.26 Podokręg nr 2 Legionowo. Relacje, życiorysy, listy i inne

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Dietrich, E., 1973-03-30, List E. Dietricha ps. „Wojciech” do Bronisława Majchrzyka z informacją o wznowieniu wydania książki „Konspiracja i Powstanie w Kampinosie” J. Krzyczkowskiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, brak daty, Związkowa legitymacja członkowska Bronisława Majchrzyka wydana przez Związek Zawodowy Hutników w Polsce [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, brak daty, Zdjęcia grupowe m.in. z wizerunkiem Bronisława Majchrzyka [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1972-04-10, Legitymacja pracownika Bronisława Majchrzyka wydana przez Biuro Tłumaczy Technicznych „TECHTEKST” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Majchrzyk, Bronisław, 1974-08-11, Oświadczenie [Bronisława Majchrzyka dotyczące Jana Koperskiego – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Majchrzyk, Bronisław, 1973-03-29, List do Bronisława Majchrzyka dotyczący spraw związanych ze ZboWiD-em [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

1966-02-18, List do Bronisława Majchrzyka dotyczący stanu zdrowia i przystąpienia do ZboWiD-u

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Dobrosielska, 1965-12-19, List Dobrosielskiej do Bronisława Majchrzyka z prośbą o wydanie zaświadczenia o przynależności do ruchu oporu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

AW V/06.15 Materiały dotyczące Wydziału Prasowego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

AW V/06.11 Materiały dotyczące kierownictwa Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

AW V/06.31 Materiały nt. Oddziałów Bojowych Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, brak daty, Zdjęcie z wizerunkiem Stanisława Wysockiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl