English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW V/06.07 Korespondencja związana ze sprawami byłych żołnierzy Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich oraz sprawami kombatanckimi
Found : 1054
View:
1. 

Kotowski, Marian, 1979-03-20, List Mariana Kotowskiego do Tomasza Strzembosza w związku z przesyłanymi uwagami dot. historii Oddziałów Szturmowych „Zew” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Ziętek, Tadeusz, 1975-11-23, List Tadeusza Ziętka do Bronisława Majchrzyka z prośbą o potwierdzenie przynależności do Związku Syndykalistów Polskich [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Gliński, Jan, 1957-06-29, List Jana Galińskiego do Bronisława Majchrzyka w kwestiach związanych ze ZBOWiD- em, oraz życiem codziennym [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, brak daty, Zaproszenie [ZboWiD dla Bronisława Majchrzyka na uroczyste odsłonięcie pomnika w lesie Bagno k. Jabłonny – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, brak daty, Biogram Antoniego Kopki [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kopka, Genowefa, 1982, List Genowefy Kopki do Mariana Kotowskiego dotyczący spraw kombatanckich [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kopka, Genowefa, 1957-06-01, List Genowefy Kopki do Bronisława Majchrzyka w sprawie potwierdzenia przynależności Antoniego Kopki do AK [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kotowski, Marian, 1977-04-15, List Mariana Kotowskiego do Bronisława Majchrzyka dotyczący pracy nad opracowaniem historii ZSP [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kotowski, Marian, 1977-03-22, List Mariana Kotowskiego do Bronisława Majchrzyka dotyczący wspólnej pracy nad tworzeniem historii ZSP [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kotowski, Marian, 1977-03-22, List Mariana Kotowskiego do Państwa Majchrzyków z podziękowaniami za gościnność [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kotowski, Marian, 1977-02-21, List Mariana Kotowskiego do Bronisława Majchrzyka dotyczący spraw związanych z ZSP [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1977-11-10, List nieznanego autora do Bronisława Majchrzyka dotyczący spraw codziennych [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Majchrzyk, Bronisław, 1977-03-31, List Bronisława Majchrzyka do Mariana Kotowskiego wraz z opisem udziału w II wojnie światowej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Majchrzyk, Bronisław, 1977-03-12, List Bronisława Majchrzyka do Mariana Kotowskiego dotyczący zbierania informacji nt. działalności ZSP [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Majchrzyk, Bronisław, 1977-02-26, List Bronisława Majchrzyka do Mariana Kotowskiego zawierający wskazówki dot. podróży [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl