English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/636.12 Varia
Found : 9419
View:
1. 

Lista zagadnień pozostawionych "do uzgodnienia" przez Kazimierza Wronkę

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Notatka ze spotkania z Haliną Kamińską ps. Brzoza

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Fragment notatki/listu na temat Wincentego Pęszyńskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Notatka zawierająca cytaty Jana Ptasińskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Notatki na temat działalności w trakcie okupacji i notka biograficzna nt: Zdzisława Żabkowskiego ps. Ryś

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Statut Towarzystwa Opieki nad byłym Obozem Karnym w Działdowie (1939 - 1945)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Notatka do artykułu wprowadzającego do opracowania "Konspiracja na Mazowszu północnym"

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Notatka w sprawie ruchu oporu, zwłaszcza AK z perspektywy 50-lecia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Fragment notatki, strony 3 i 4, zawierające charakterystyke struktur organizacyjnych POZ

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Brudnopis polemiki z artykułem \, który pojawił się w Tygodniku Ciechanowskim 31.07.1992

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Notki biograficzne działaczy Rocha, żołnierzy BCh i członkiń LZR

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Notatka na temat działalności ZNP w podziemiu

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Lista pracowników starostwa w Biskupcu, oraz obsada pedagogiczna zakładu karnego w Drohobyczu w r. 1938

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Notatka biograficzna na temat Edmunda Zakrzewskiego ps. Kora

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Krótka notatka na temat Tajnej Organizacji Nauczycielskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl