English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/636.11 Klub byłych nauczycieli Tajnego Nauczania
Found : 829
View:
1. 

1985-10, Kartka okolicznościowa przesłana przez dyrekcję, grono pedagogiczne, oraz uczniów szkoły podstawowej nr 16 w Koszalinie, w II rocznicę nadania szkole imienia Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

1987-11-14, List od koszalińskiego Klubu b. Nauczycieli Tajnego Nauczania

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Ankieta dotycząca działalności byłych nauczycieli tajnego nauczania w okresie okupacji hitlerowskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

1987-11, Program obchodów uroczystości jubileuszowych Klubu byłych Nauczycieli Tajnego Nauczania - Koszalin 20 i 21 listopada 1987 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Relacja z działalności Klubu b. Nauczycieli Tajnego Nauczania spisana z okazji 10-lecia istnienia klubu

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

[1989], Zaproszenie dla Kazimierza Wronki na spotkanie w 50-tą rocznicę powstania Tajnej Organizacji Nauczania w dniu 10.11.1989

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Ankieta dotycząca uczestników (uczniów) kompletów tajnego nauczania w okresie okupacji hitlerowskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kronika wstępnej działalności Klubu T.O.N. w Olsztynie, w latach 1982 - 1984

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

1984-10-12, Wycinek prasowy dotyczący pracy nauczyciela w okresie okupacji "Bili wroga polskim słowem"

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

1983-10-03, Plan działalności Wojewódzkiego Klubu Ton w Olsztynie na 4 kwartał 1983 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Krótka notatka na temat Tajnej Organizacji Nauczycielskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

AW V/06.07 Korespondencja związana ze sprawami byłych żołnierzy Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich oraz sprawami kombatanckimi

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Notatka na temat działalności ZNP w podziemiu

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

AW V/06.04 Fotokopie pisma „Czyn” z 1943 r. (strony tytułowe)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl