English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/636.05 Życiorysy i relacje z działalności Kazimierza Wronki
Found : 3452
View:
1. 

Wronka, Kazimierz, 1994-03, Życiorys Kazimierza Wronki spisany przez niego samego

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wronka, Kazimierz, 1993-11-12, Życiorys Kazimierza Wronki spisany przez niego samego

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wronka, Kazimierz, 1992-12, Chronologiczny rozwój działalności konspiracyjnej K. Wronki (skrót podstawowej działalności)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wronka, Kazimierz, Rejestr pracy Kazimierza Wronki w okresie okupacji niemieckiej i w Polsce Ludowej na Warmii i Mazurach w latach 1940 - 1970

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wronka, Kazimierz, Podstawowa działalność konspiracyjna Feliksa Maczugi (Kazimierza Wronki) w chronologicznym układzie

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wronka, Kazimierz, 1992-12, Podstawowa działalności zawodowa i społeczna na Warmii i Mazurach od r. 1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wronka, Kazimierz, 1996-05, Wspomnienie autorstwa Kazimierza Wronki na temat Heleny Rudnickiej z domu Hausman

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wronka, Kazimierz, 1994-11, Wspomnienie Kazimierza Wronki na temat Heleny Rudnickiej z domu Hausman spisane w związku z odwiedzinami u K. Wronki dyrektorki szkoły podstawowej ze Świercz

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wronka, Kazimierz, 1987-04, Wspomnienie Kazimierza Wronki na temat wydarzeń związanych ze śmiercią Adama Rzewuskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Wronka, Kazimierz, 1995-09, List Kazimierza Wronki do Jana Ptasińskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Wronka, Kazimierz, 1994-06-15, List Kazimierza Wronki do Wacława Pikusa

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wronka, Kazimierz, 1993-01, Pismo Kazimierza Wronki do senatora R. Juszkiewicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wronka, Kazimierz, Odpowiedź Kazimierza Wronki na list senatora Juszkiewicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wronka, Kazimierz, 1996-05-15, List Kazmierza Wronki do Jana Ptasińskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wronka, Kazimierz, 1995-12-10, List Kazmierza Wronki do Jana Ptasińskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl