English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/613.03 Dokumenty Janiny Trofimuk z d. Faustman
Found : 662
View:
1. 

1934-01-15, Pismo Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej w Wilnie do p. Janiny Trofimuk dotyczące zwolnienia ze służby

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

1933-07-26, Decyzja Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej w Wilnie w sprawie przeniesienia p. Janiny Trofimuk w stan nieczynny

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

1932-01-02, Pismo Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej w Wilnie do p. Janiny Trofimuk potwierdzające naliczanie wysługi emerytalnej od 21 V 1919

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

1931-03-06, Zawiadomienie Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej o ocenie kwalifikacyjnej do p. Janiny Trofimuk

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

1939-01-01, Dowód tożsamości p. Trofimuk wydany przez Dyrekcję Okręgowej Kolei Państwowej w Wilnie

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

1934-11-07, Odpowiedź na podanie p. Trofimuk wydane przez Wojskowe Biuro Historyczne dotyczące stacji kolejowych Juchnowicze i Brześć nad Bugiem

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

1934-10-01, Zaświadczenie Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej w Wilnie dla p. Janiny Trofimuk wymieniające stanowiska na jakich pracowała w IV Oddziale Ruchu Handlowego Polskich Kolei Państwowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

1929-[09-01], Pismo Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej w Wilnie do p. Janiny Trofimuk przyznające zaliczenie 10 lat służby od 21 V 1919 do 1 IX 1929

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

1922-08-28, Pismo Dyrekcji Wileńskiej Kolei Państwowych Oddziału Brzeskiego Wydziału Administracyjnego do p. Janiny Trofimuk w sprawie zaliczenia 1 roku i 1 miesiąca poczynając od 1 VII 1920

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

1920-03-07, Zaświadczenie PKP wydane przez dyrektora Dyrekcji Brzeskiej dotyczące przydzielenia p. Aleksandra Trofimuka do Poddyrekcji Brzeskiej PKP jako telegrafisty stacji Brześć

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

1939-06-30, Dyplom - Srebrny Medal za długoletnią służbę

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

1938-05-10, Dyplom - Brązowy Medal za długoletnią służbę

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

1936-12-15, Świadectwo złożonego egzaminu na stanowisko pomocnika zwiadowcy stacji wydane przez Dyrekcję Wileńskiej Kolei Państwowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

1934-05-01, Dokument Dyrekcji Wileńskiej Kolei Państwowych dotyczący uposażenia p. Trofimuka jako zawiadowcy stacji klasy IV w Horodecu

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

1935-04-25, Kartogram nadany w urzędzie telegraficznym dotyczący uposażenie p. Trofimuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl