English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/0639 Kolekcja Marii Sachanowskiej
Found : 2847
View:
1. 

Życiorys Haliny Herman

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Pokwitowania wysłanych telegramów na terenie ZSRR

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

1941-08-28, Zezwolenie dla Janiny Herman na swobodne poruszanie się na terytorium ZSSR

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

1940-04-13, Pokwitowanie przejęcia mienia Haliny Herman na rzecz NKWD

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

1939-10-02, Bilet do Turkiestanu na Syberię

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

1945-06-07, Pokwitowanie przelewu na 200 rubli dla Haliny Herman

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

1941-10-04, Pokwitowanie przelewu na 45 rubli od Haliny Herman

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

1944-05, Kartka na cukier

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

1944-10-14, Kartka pocztowa z Teheranu do Haliny Herman wysłana razem z paczką żywnościową

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Herman, Halina, List Haliny Herman do Maszy

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

1940-07-20, List do Haliny Herman z Kołomyji

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

1941-12, Wycinek z rosyjskiej gazety "Prawda" z tekstem deklaracji pomiędzy ZSRR a Polską o przyjaźni

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Herman, Halina, Kartka pocztowa od Haliny Herman do Janiny Herman

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Herman, Halina, Kartka pocztowa od Haliny Herman do Janiny Herman

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Głowacka, Olga, List z życzeniami wielkanocnymi do Haliny Herman od Olgi Głowackiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl