English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/707.16 Dokumenty osobiste Mieczysława Klemensa Pronaszko. Poświadczenie, pozwolenie, akt zgonu
Found : 696
View:
1. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1946-09-19, Pozwolenie na prowadzenie wojskowych pojazdów mechanicznych [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AW V/06.28 Materiały dotyczące rodziny Pietrzaków: listy Marii Borek, wycinki prasowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

AO V/1329 Praworządność - Dokumenty

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1954-06-29, Odpis skrócony aktu zejścia [Stanisławy Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Fotografie więzienne Klemensa Hawryluka

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

AO V/1098 WSN - Idee. Program, dokumenty

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Orzechowski, Stanisław, 1949-06-13, Poświadczenie obywatelstwa [wydane przez Stanisława Orzechowskiego Starostę Powiatowego Myśliborskiego dla Stanisławy Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

AW V/06.03 Dokumenty programowe Związku Syndykalistów Polskich (skrócone informacje o ZSP)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

1933-09-28, Pozwolenie na budowę wymagającą zatwierdzenia projektu wydane przez Zarząd Miejski m. Brześcia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1938-08-13, Poświadczenie [o nie notowaniu w rejestrach karnych wydane przez Zarząd Miejski w Borysławiu dla Marii Chobot – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

AW V/06.04 Fotokopie pisma „Czyn” z 1943 r. (strony tytułowe)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wyciąg z ksiąg metrykalnych z 11 marca 1868 r. dotyczący śmierci Karoliny Kraszewskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

1984-11-22, Odpis skrócony aktu zgonu Ottona Samborskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl