English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/666.10 Dokumenty osobiste Gustawa Chobota. Metryka chrztu, dowód osobisty, książeczka udziałowa
Found : 575
View:
1. 

brak autora, 1893-09-12, Metryka chrztu [Gustawa Chobota - red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1936-04-07, Książeczka udziałowa [Gustawa Chobota wydana przez Powszechną Spółdzielnię Spożywczą Pracowników Naftowych w Borysławiu – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1930-05-28, Dowód osobisty [Gustawa Chobota - red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1930-07-02, Dowód osobisty [Witolda Lis-Olszewskiego wydany przez Magistrat Królewskiego Stołecznego Miasta Lwowa – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1906-02-07, Świadectwo chrztu [Witolda Lis-Olszewskiego – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1933-01-26, Odpis z odpisu metryk urodzenia i chrztu [Witolda Lis-Olszewskiego – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1942-05-19, Karta rejestracyjna [roweru wydana przez Zarząd Miejski w Radomiu dla Witolda Lis-Olszewskiego – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1933-01-26, Odpis z odpisu metryki ślubu [Witolda Lis-Olszewskiego z Heleną Giełdanowską – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1938-08-01, Legitymacja członkowska [wydana przez Stowarzyszenie Urzędników Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej dla Witolda Lis-Olszewskiego – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1936-08-17, Paszport [wydany przez Dyrekcję Policji w Katowicach dla Witolda Lis-Olszewskiego – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1934-01-01, Legitymacja członka popierającego [Ligę Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Stryju, należąca do Witolda Lis-Olszewskiego – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1925-04-29, Paszport [wydany przez Dyrekcję Policji we Lwowie dla Witolda Lis-Olszewskiego – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1939-07-08, Dowód osobisty [Heleny Chobot wydany przez Zarząd Miejski w Borysławiu – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

AO V/1329 Praworządność - Dokumenty

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl