English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/0645 Kolekcja Tadeusza Myślika i Zofii Prugar z d. Wolnik
Found : 587
View:
1. 

Bielecki, Czesław, 1940-09-24, List Czesława Bieleckiego do Tadeusza Myślika. Opis warunków życia w kołchozie. Prośba o pisanie listów

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Bielecki, Czesław, 1940-09-12, List Czesława Bieleckiego do Tadeusza Myślika. Opis wywózki na Syberię

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Bielecki, Czesław, 1940-09-08, List Czesława Bieleckiego do Tadeusza Myślika. Opis warunków panujących w kołchozie

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Bielecki, Czesław, 1940-08-14, List Czesława Bieleckiego do Tadeusza Myślika. Opis miejscowości i kołchozu Talica

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Bielecki, Czesław, 1940-07-17, Kartka pocztowa Czesława Bieleckiego do Tadeusza Myślika. Podziękowanie za list. Opis pracy w ogrodzie

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Bielecki, Czesław, 1940-06-30, List Czesława Bieleckiego do Tadeusza Myślika. Opis życia na Syberii w kołchozie Kasztak. Pozdrowienia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Bielecki, Czesław, 1940-09-20, Kartka pocztowa od Czesława Bieleckiego do Tadeusza Myślika. Podziękowania za list. Opis pracy przy kopaniu ziemniaków

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Seweryn, Krystyna, List Krystyny Seweryn do Tadeusza Myślika. Opis pobytu na Syberii

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Bielecka, Wiesława, List Wiesławy Bieleckiej do Tadeusza Myślika. Opis warunków panujących w kołchozie. Opis przyrody. Kilka słów do Antoniego i Stefana

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Bielecka, Wiesława, 1940-09-26, List Wiesławy Bieleckiej do Tadeusza Myślika. Podziękowania za paczkę. Informacje o znajomych

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Bielecka, Wiesława, 1940-09-11, List Wiesławy Bieleckiej do Tadeusza Myślika. Opis warunków panujących w kołchozie

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Bielecka, Wiesława, 1941-02-12, Kartka pocztowa Wiesławy Bieleckiej do Tadeusza Myślika. Podziękowania za kartkę pocztową. Wiadomość o przeniesieniu Czesława do innego cechu

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Bielecka, Wiesława, 1940-09-21, Kartka pocztowa od Wiesławy Bieleckiej do Tadeusza Myślika. Opis życia codziennego na Syberii

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Bielecka, Wiesława, 1940-08-23, Kartka pocztowa Wiesławy Bieleckiej do Tadeusza Myślika. Wiadomość o śmierci dyrektora Aftarczuka. Opis atmosfery panującej w kołchozie

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Notatka na temat Czesława i Wiesławy Bieleckich

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl