English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/0338 Kolekcja Józefy Duchnowicz
Found : 1576
View:
1. 

Duchnowicz, Józef, 1946-09-14, List od Józefa Duchnowicz do Józefy Juchnowicz opisujący sprawy rodzinne

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Duchnowicz, Józef, 1941-04-18, List od Józefa Duchnowicza do Józefy Duchnowicz opisujący życie codzienne w obozie

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kopacz, Jadwiga Krystyna, 1989-10-10, List Jadwigi Krystyny Kopacz z domu Juchnowicz do Młodzieżowej Agencji Wydawniczej R.P. i Współpracy z Zagranicą opisujący wojenne losy rodziny Duchnowiczów

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

AW V/06.04 Fotokopie pisma „Czyn” z 1943 r. (strony tytułowe)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

1924-06-13, Świadectwo chrztu Józefy Malik

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, brak daty, Wykaz opracowań Józefy Lis-Błońskiej dla radia i prasy dot. działalności ZSP

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kolekcja autorska Heorhi Lichatorovicz

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

AO V/2000 Kontakt

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

AO V/0884 Sprzeciw

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

AO V/0978 PWA - Przegląd Wiadomości Agencyjnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

AO V/1302 Zderzenia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

AW V/06.24 Fundacja Archiwum Pomorskie Armii Krajowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

AW V/06.01 Materiał dotyczący organizacji „Krzyż i Miecz”

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl