English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/708.11 Korespondencja Wojciecha Breowicza z redakcją pisma "Rolnik Polski" z roku 1948
Found : 877
View:
1. 

AW V/06.16 Korespondencja dotycząca pionu wydawniczego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

AW V/06.07 Korespondencja związana ze sprawami byłych żołnierzy Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich oraz sprawami kombatanckimi

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AW V/06.17 Korespondencja prowadzona pomiędzy Marianem Kotowskim i Henrykiem Kozłowskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

AW V/06.34 Korespondencja dotycząca uwag do pracy magisterskiej Mieczysława Deca oraz publikacji Stefana Śmigielskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wojciech Breowicz, 1948, Zbiór felietonów „W puszczach Brazylii” z gazet „Rolnik Polski” z 1948 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1938-07-22, Pismo redakcji gazety "Wielkopolanin" do Józefa Merynga w sprawie prenumeraty [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Brak autora, 1930-01-11, List z tygodnika Rola

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Brak autora, 1934-08-25, List z redakcji Gazety Grudziądzkiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

AW V/06.04 Fotokopie pisma „Czyn” z 1943 r. (strony tytułowe)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

b.a., brak daty, List z redakcji Gazety Grudziądzkiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Brak autora (list podpisany, ale nieczytelnie), 1935-05-22, List z Akcji Literackiej – czasopisma miesięcznego

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Brak autora, 1961, Zbiór artykułów z cyklu "Polacy na świecie" z 1961 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Brak autora (podpis nieczytelny), brak daty, List do Wojciecha Breowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl