English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/0475 Kolekcja Krzysztofa Bieńkowskiego
Found : 10058
View:
1. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 2009-04-07, Informacja o realizacji programu "Szkoła Globalna" przesłana przez Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poczesnej [red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AW V/06.04 Fotokopie pisma „Czyn” z 1943 r. (strony tytułowe)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 2008-12-01, Arkusz ewaluacji programu "Szkoła Globalna" wypełniony przez Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Węgierskiej Górce [red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, [1993]-12-05, Telegram z gratulacjami Doroty, Ewy, Krzysztofa i Jakuba [...] dla Janiny Ochojskiej [z okazji przyznania jej tytułu Kobiety Europy] [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1993-10-22, Telegram Magdaleny i Krzysztofa [...] do Janiny Ochojskiej [z okazji przyznania jej tytułu Kobiety Europy] [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, [1993]-12-03, Telegram z gratulacjami Magdaleny i Krzysztofa [...] dla Janiny Ochojskiej [z okazji przyznania jej tytułu Kobiety Europy] [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1992-11-10, Kserokopia międzynarodowego prawa jazdy Krzysztofa Pypłacza [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1991-04-12, Kserokopia dowodu osobistego Krzysztofa Pypłacza [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, brak daty, Kupon w sprawie otrzymania adresowanych do dla nauczycieli bezpłatnych materiałów dotyczących programu Polskiej Akcji Humanitarnej „Szkoła Globalna”, sygnowane przez XVI Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Krakowie i zawierający jego dane teleadresowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, [1996-11-13], Formularz zgłoszeniowy z informacjami dotyczącymi działalności Janiny Ochojskiej, sporządzonymi w związku z jej nominacją do nagrody Fundacji Gleitsmana „The International Activist Award” oraz danymi dotyczącymi osób udzielających poparcia nominacji Janiny Ochojskiej – Jer

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 2007-11-30, Raport z zajęć w klasach I- III w Publicznym Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Węgierskiej Górce, z załączoną listą obecności [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 2009, Publikacja pt. „Polska Pomoc Zagraniczna 2008”, z załączonym pismem wystosowanym w Warszawie w dniu 29 XII 2009 przez Wojciecha Tworkowskiego, Dyrektora Wykonawczego Grupy Zagranica do Krzysztofa Suprowicza, Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Mołdowie w sprawie publikacji oraz

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 2009-01-29, Formularz zgłoszeniowy (wydruk faksu) z wystosowaną przez Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poczesnej prośbą o przesłanie informacji o projekcie Polskiej Akcji Humanitarnej „Szkoła Globalna” oraz bezpłatnych materiałów z globalnej edukacji rozwojowej, zawierając

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl