English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/0623 Kolekcja Elżbiety Bakanowskiej
Found : 10059
View:
1. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

AW V/06.04 Fotokopie pisma „Czyn” z 1943 r. (strony tytułowe)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 2007-07-23, Raport z zajęć w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 44 MDH-ek Archandraja im. Elżbiety Zawackiej „Zo” w Warszawie-Wesołej, z załączoną listą obecności [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 2007-07-16, Raport z zajęć w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 44 MDH- ek Archandraja im. Elżbiety Zawackiej „Zo” w Warszawie-Wesołej, z załączoną listą obecności [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Zawacka, Elżbieta, 1996-07-12, List Elżbiety Zawackiej z podziękowaniem za list oraz opracowanie o Związku Syndykalistów Polskich [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Zawacka, Elżbieta, 1996-04-30, Prośba [Elżbiety Zawackiej w imieniu Komitetu organizacyjnego VI Sesji Fundacji do autorów wystąpień sesyjnych o informację nt. referatów – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Zawacka, Elżbieta, 1996-01-02, Komunikat Elżbiety Zawackiej, Przewodniczącej Rady Fundacji Archiwum Pomorskiego AK zawiadamiający o organizowaniu VI Sesji nt. „Służba wojenna Polek w II wojnie światowej” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

[Drążkiewicz] , Elżbieta, brak daty, Raport Elżbiety [Drążkiewicz] z wyjazdu do Kosowa [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Zawacka, Elżbieta, 1996-08, Komunikat Elżbiety Zawackiej, Przewodniczącej Rady Fundacji Archiwum Pomorskiego AK zawiadamiający o Sesji Naukowej „Wojenna służba kobiet”, organizowanej w dniach 16 i 17 XI 1996 r. w Toruniu łącznie ze Zjazdem Kombatantek II wojny światowej. Na odwrocie: list odręczny [

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Relacja Elżbiety Prade-Prandeckiej spisana na podstawie rozmowy [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kolekcja autorska Heorhi Lichatorovicz

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

AO V/2000 Kontakt

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

AO V/0884 Sprzeciw

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

AO V/0978 PWA - Przegląd Wiadomości Agencyjnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl