English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/0448 Kolekcja Jana Adamka
Found : 13271
View:
1. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Dokument dotyczący repatriacji Jana i Marii Baranieckich

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1951-12-12, Karta meldunkowa [Jana Sobieszka – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

1945-10-23, Zaświadczenie o wypełnieniu przez Jana Baranieckiego wniosku o opuszczenie ZSRR

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

1946-03, Zaświadczenie dotyczące repatriacji Jana i Marii Baranieckich

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

1946, Zaświadczenie dotyczące repatriacji Jana i Marii Baranieckich

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1988-04-15, Dekret [Biskupiego Sądu Duchownego orzekający stan wolny Jana Sobieszka – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1953-06-19, Bilet lotniczy Moskwa-Irkuck należący do Jana Sobieszka [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1953-06-17, Bilet lotniczy Warszawa-Moskwa należący do Jana Sobieszka [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1946-01-06, Świadectwo ślubu małżeńskiego [Jana Sobieszka i Tamary Zawadzkiej – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1944-08-07, Książeczka zaopatrzenia Jana Sobieszka [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1939-01-09, Świadectwo urodzenia Jana Sobieszka [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, brak daty, Tkany obrazek z wizerunkiem Mao Zedonga [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

1945-10-23, Zaświadczenie o wypełnieniu przez Marię Baraniceką wniosku o opuszczenie ZSRR

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1955-05-24, Zaświadczenie komisji lekarskiej o przyznaniu Karolowi Sobieszkowi grupy inwalidzkiej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl