English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/598 Kolekcja Jana Gatkowskiego
Found : 3500
View:
1. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

1919-04-28, Zaświadczenie o pełnieniu funkcji Komisarza Urzędu na Pińsk przez Jana Piekutowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

1918-11-08, Pismo polecające Jana Piekutowskiego na stanowisko komisarza aprowizacji w Ministerstwie Aprowizacji

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

1918-08-13, Pismo urzędowe skierowane do Jana Piekutowskiego informujące o przesłaniu zaświadczenia o polskości, zamknięciu rachunku oraz powołaniu płk. Piotrowskiego na stanowisko Instruktora C.K.O. dla powiatów Wołczasńkiego i Kupiańskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Pismo polskich uchodźców w Martowej do Jana Piekutowskiego, instruktora Centralnego Komitetu Obywatelskiego, z prośbą załatwienie u odpowiednich władz potrzebnych dokumentów oraz organizacji podróży do Polski

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Pełnomocnictwo wydane przez Królewski Duński Wicekonsulat w Charkowie Janowi Piekutowskiemu do okazania pomocy żołnierzom austro-węgierskim, znajdującym się w Wołczańsku i rejonie wołczańskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

1918-04-19, Zaświadczenie potwierdzające, że Jan Piekutowski jest pracownikiem Biura Pomocniczego Królewskiego Duńskiego Poselstwa na okręg wołczański

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

1918-08-07, Świadectwo pracy wydane Janowi Piekutowskiemu przez Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego z siedzibą w Charkowie

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

1918-08-10, Świadectwo polskości wydane Janowi Piekutowskiemu przez Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

1922-05-01, Odpis zaświadczenia o wykonywanej pracy, wydanego 14 listopada 1918 roku przez Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego Janowi Piekutowskiemu

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kopia zaświadczenia wydanego przez Królewsko-Duński Generalny Konsulat, informującego o przejęciu przez komitet rewolucyjny pieniędzy i dokumentów, które następnie mają zostać zwrócone Janowi Piekutowskiemu

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

1916-03-10, Pismo pełnomocnika Centralnego Komitetu Obywatelskiego Królestwa Polskiego skierowane do Okręgowego Komitetu Wołczańskiego do Spraw Wystawiania Odroczeń Rezerwistów z prośbą o odroczenie powołania do wojska dla Piekutowskiego do 15 września 1916 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

1918-08-09, Pismo skierowane jest do kierownika stacji kolejowej Wołczańsk z prośbą o udostępnienie wagonu pasażerskiego Pełnomocnikowi Janowi Piekutowskiemu i jego rodzinie ze stacji Wołczańsk do stacji [nazwa nieczytelna] na rachunek konsulatu

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

1919-07-07, Upoważnienie wydane przez Państwowy Urząd do Spraw Jeńców w Warszawie Janowi Piekutowskiemu - komisarzowi Państwowego Urzędu do Spraw Powrotu J.U.R w Pińsku do prowadzenia etapu i punktów żywnościowych w powiecie kobryńskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Cybulski, Franciszek, 1918-05-13, List Franciszka Cybulskiego do Jana Piekutowskiego w sprawie wygnańców

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl