English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/561 Kolekcja Franciszka Borowskiego
Found : 728
View:
1. 

AO V/1320 Prace Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ "Solidarność"

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

AO V/1309 Res

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AO V/1070 Solidarność Zwycięży

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

AO V/1205 Świt Niepodległości. Pismo grupy afiliowanej przy Konfederacji Polski Niepodległej

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

AW V/06.04 Fotokopie pisma „Czyn” z 1943 r. (strony tytułowe)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

1939-10-09, Bilet [...] Władysława Felkela wraz ze zdjęciem

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kopia zaświadczenia wydanego przez Królewsko-Duński Generalny Konsulat, informującego o przejęciu przez komitet rewolucyjny pieniędzy i dokumentów, które następnie mają zostać zwrócone Janowi Piekutowskiemu

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kolekcja autorska Heorhi Lichatorovicz

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

AO V/2000 Kontakt

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

AO V/0884 Sprzeciw

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

AO V/0978 PWA - Przegląd Wiadomości Agencyjnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wspomnienia [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wspomnienia [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl