English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/299 Korespondencja
Found : 518
View:
1. 

AW V/06.16 Korespondencja dotycząca pionu wydawniczego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

AW V/06.07 Korespondencja związana ze sprawami byłych żołnierzy Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich oraz sprawami kombatanckimi

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AW V/06.17 Korespondencja prowadzona pomiędzy Marianem Kotowskim i Henrykiem Kozłowskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

AW V/06.34 Korespondencja dotycząca uwag do pracy magisterskiej Mieczysława Deca oraz publikacji Stefana Śmigielskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Konopacki, Józef, 1947-08-16, List do Marii Mykietyn [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Konopacki, Józef, 1947-07-23, List do Marii Mykietyn [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Konopacki, Józef, 1948-11-30, Kartka pocztowa do Marii Mykietyn [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Konopacki, Józef, 1948-09-14, Kartka pocztowa do Marii Mykietyn [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Konopacki, Józef, 1948-07-26, Kartka pocztowa do Marii Mykietyn [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Konopacki, Józef, 1947-07-12, Kartka pocztowa do Marii Mykietyn [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Machnicka, Henryka, 1927-07-07, List do Witolda Lis-Olszewskiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Ebers, Maria, brak daty, List do Henryka Ebersa dotyczący spraw codziennych: wyjazdu do rodziny [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kunachowicz, Tadeusz, 1949, List do rodziny opisujący codzienność w obozie i zasady obowiązujące zesłańców

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1945-01-04, Protokół rewizji przeprowadzonej u Józefa Konopackiego w Dolinie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1936-09-25, Świadectwo moralności [dotyczące Józefa Konopackiego – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl