English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/641.06.05 Korespondencja Tadeusza Szumańskiego z żoną z lat 1940-47
Found : 975
View:
1. 

AW V/06.17 Korespondencja prowadzona pomiędzy Marianem Kotowskim i Henrykiem Kozłowskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

AW V/06.16 Korespondencja dotycząca pionu wydawniczego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Poślada, Eugeniusz, 1989-08-20, List Eugeniusza Poślady do Mariana Kotowskiego wraz z relacją Wandy Pełczyńskiej, żony Tadeusza Pełczyńskiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

AW V/06.19 Listy Ryszarda Kamińskiego do Mariana Kotowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

AW V/06.20 Listy Michała Musielaka do Mariana Kotowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

AW V/06.07 Korespondencja związana ze sprawami byłych żołnierzy Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich oraz sprawami kombatanckimi

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

AW V/06.34 Korespondencja dotycząca uwag do pracy magisterskiej Mieczysława Deca oraz publikacji Stefana Śmigielskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Żebrowski, Tadeusz, 1992-09-29, List ks. Tadeusza Żebrowskiego do Kazimierza Wronki

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Trzciński, Tadeusz, 1978-02-08, List ks. Tadeusza Trzcińskiego dotyczący sprawy Wincentego Pęszyńskigo

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kunachowicz, Tadeusz, List do rodziny opisujący pracę Tadeusza Kunachowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kunachowicz, Tadeusz, List do rodziny zawierający informacje o życiu Tadeusza Kunachowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Ziętek, Tadeusz, 1975-11-23, List Tadeusza Ziętka do Bronisława Majchrzyka z prośbą o potwierdzenie przynależności do Związku Syndykalistów Polskich [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kunachowicz, Tadeusz, 1953-08-16, List do rodziny z informacjami o podjęciu nowej pracy w charakterze maszynisty w kopalni

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Kunachowicz, Tadeusz, 1949-11-06, List do rodziny dotyczący życia w obozie

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Szmidt, Karol, 1944-03-31, List od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Refleksje nt. świąt i sytuacji w obozie oraz wspólnej przyszłości; charakterystyka uczuć do żony

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl