English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/634.20 Rycina z 1935 roku
Found : 1557
View:
1. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

1986, Nekrologi o śmierci Eugenii Kamionko

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1935, Obligacja o wartości 5 dolarów Stanów Zjednoczonych Ameryki z 1935 roku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

AW V/06.04 Fotokopie pisma „Czyn” z 1943 r. (strony tytułowe)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

1948-12-20, Zawiadomienie dla Eugenii Kamionko o przyjmowaniu życzeń noworocznych przez Prezydenta Rzeczypospolitej

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

1989, Nekrologi o śmierci Wacława Kamionko

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Lista zagadnień pozostawionych "do uzgodnienia" przez Kazimierza Wronkę

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Zaświadczenie dr W. Puławskiego o zdrowiu Kazimierza Downarowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

1921-01-04, Dokument podróży Kazimierza Downarowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

1920, Bilety wojskowe i dokument podróży Kazimierza Downarowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

1920, Dokument podróży Kazimierza Downarowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1935, Legitymacja szkolna [Jacka Łopuszańskiego na rok 1935/1936 wydana przez Rektora Politechniki Lwowskiej – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Hemar, Marian, 1952-03-01, List Mariana Hemara do Eugenii Kamionko

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Sikorska, Helena, List Heleny Sikorskiej do Eugenii Kamionko z podziękowaniem za życzenia

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl