English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/634.12 Dokumenty z I wojny światowej
Found : 2741
View:
1. 

1986, Nekrologi o śmierci Eugenii Kamionko

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1945-11-25, Kwestionariusz [Witolda Staszkiewicza dotyczący pobytu w niemieckich obozach koncentracyjnychw czasie II wojny światowej - red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AW V/06.03 Dokumenty programowe Związku Syndykalistów Polskich (skrócone informacje o ZSP)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

AW V/06.04 Fotokopie pisma „Czyn” z 1943 r. (strony tytułowe)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

1989, Nekrologi o śmierci Wacława Kamionko

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Ulotka: „Obywatele!” – z czasów II wojny światowej wydana przez Dowódcę Frontu Ukraińskiego S. Timoszenki [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

1941, Kartki reglamentacyjne (przydział węgla, drewna, nafty na okres 1 XI – 31 XII 1941) z II wojny światowej należące do Bolesława Stachonia [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

1942, Kartki na mleko [z czasów II wojny światowej należące do Bolesława Stachonia – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

1942, Kartka żywnościowa [z czasów II wojny światowej należąca do Bolesława Stachonia – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, brak daty, Tekst dotyczący działalności prasowej i wydawnictwa ZSP w czasie II wojny światowej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Iczycka, Sabina, 1940-02-08, List do rodziców pisany w drodze na przymusowe roboty w czasie II wojny światowej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Mieczychowski, Eugeniusz, 1980-07-24, Spis Przemyślan poległych w czasie II wojny światowej, znanych Eugeniuszowi Michalewiczowi [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wity - środowisko AK-owskiej aktywności konspiracyjnej w końcowym stadium wojny. Opis działalności

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl