English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/596.04 Korespondencja po śmierci Julka Kamlera
Found : 2849
View:
1. 

brak autora, 1943-02-15, List do rodziny dotyczący spraw bieżących [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

AW V/06.16 Korespondencja dotycząca pionu wydawniczego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AW V/06.28 Materiały dotyczące rodziny Pietrzaków: listy Marii Borek, wycinki prasowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Ebers, Maria, brak daty, List do Henryka Ebersa dotyczący spraw codziennych: wyjazdu do rodziny [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1937, Paszport [Stanisławy Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wyciąg z ksiąg metrykalnych z 11 marca 1868 r. dotyczący śmierci Karoliny Kraszewskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

1986, Nekrologi o śmierci Eugenii Kamionko

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

1989, Nekrologi o śmierci Wacława Kamionko

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

AW V/06.07 Korespondencja związana ze sprawami byłych żołnierzy Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich oraz sprawami kombatanckimi

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

AW V/06.17 Korespondencja prowadzona pomiędzy Marianem Kotowskim i Henrykiem Kozłowskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

AW V/06.34 Korespondencja dotycząca uwag do pracy magisterskiej Mieczysława Deca oraz publikacji Stefana Śmigielskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 2002-06-10, Pismo z informacją o nominacji Janiny Ochojskiej do wyróżnienia czasopisma „Posłaniec Świętej Rodziny” – Złotego Serduszka Świętej Rodziny ‘2002 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 2002, Informacja na temat III edycji plebiscytu czytelniczego czasopisma „Posłaniec Świętej Rodziny”, zawierająca nazwisko Janiny Ochojskiej wśród osób nominowanych do wyróżnienia czasopisma – Złotego Serduszka Świętej Rodziny [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wydruk fotografii rodziny Siemiaszków oraz Tekli Targońskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wydruki fotografii przedstawiających rodziny Morawskich i Buchowskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl