English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/596.03 Korespondencja braci Julka Kamlera (Jerzego i Jana), siostry (Zofii), oraz reszty rodziny
Found : 848
View:
1. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

AW V/06.07 Korespondencja związana ze sprawami byłych żołnierzy Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich oraz sprawami kombatanckimi

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AW V/06.34 Korespondencja dotycząca uwag do pracy magisterskiej Mieczysława Deca oraz publikacji Stefana Śmigielskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

AW V/06.16 Korespondencja dotycząca pionu wydawniczego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

AW V/06.28 Materiały dotyczące rodziny Pietrzaków: listy Marii Borek, wycinki prasowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

AW V/06.17 Korespondencja prowadzona pomiędzy Marianem Kotowskim i Henrykiem Kozłowskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

AW V/06.06 Relacje i notatki dotyczące działalności Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich oraz akcji bojowych ZSP

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

1937-04-07, Pismo Zastępcy Szefa Wojskowego Biura Historycznego por. Jana Godlewskiego do Jerzego Hermana, potwierdzenie odbioru pisma

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Herman, Jerzy, 1940-03-05, List Jerzego Hermana do żony Haliny, zawiera pytania o stan zdrowia rodziny oraz prośbę o przesłanie do obozu niezbędnych rzeczy

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

1947, Legitymacja ZZ Pracowników Leśnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1943-04-01, Pocztówka do Zofii Szczepanowskiej dotycząca spraw bieżących [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, brak daty, Informacja dotycząca życia i działalności Tadeusza i Zofii Romerów oraz działalności Fundacji im. Tadeusza i Zofii Romerów, z listą członków Zarządu Fundacji i członków honorowych Fundacji oraz blankietem dla potencjalnego donatora Fundacji [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

AW V/06.04 Fotokopie pisma „Czyn” z 1943 r. (strony tytułowe)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, brak daty, Tekst pt. „Fundacja imienia Tadeusza i Zofii Romerów w Montrealu”, zawierający informacje dotyczące życia i działalności Tadeusza i Zofii Romerów oraz tekst pt. „Krótki obraz działalności Fundacji Romerów”, zawierający informacje dotyczące działalności Fundacji [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl