English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 1999-12-20, Informacja prasowa dotycząca przyjazdu do Polski na zaproszenie Polskiej Akcji Humanitarnej uczestników V Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu, opublikowana w „Kurierze Szczecińskim”, nr 246 [red.]
Found : 1271
View:
1. 

brak autora, 1999-12-21, Informacja prasowa dotycząca pobytu w Krakowie uczestników V Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu, opublikowa w „Kurierze Szczecińskim”, nr 247 [red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

PAH/11 PAH. Organizacja III Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19 grudnia 1996 - 2 stycznia 1998 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

PAH/09 PAH. Organizacja I Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19-27 grudnia 1995 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

PAH/10 PAH. Organizacja II Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19 grudnia 1996 - 2 stycznia 1997 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1999-12-20, Informacja prasowa pt. „Z Kazachstanu do Polski”, opublikowana w „Kurierze Porannym”, nr 296 [red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 2000-01-05, Informacja prasowa zawierająca informacje na temat V Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu przybyłych na zaproszenie Polskiej Akcji Humanitarnej, opublikowana w „Dziennik Łódzki”, nr 3 [red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1999-12-21, Informacja prasowa dotycząca pobytu w Krakowie uczestników V Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu, opublikowana w „Trybunie Śląskiej”, nr 297 [red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

PAH/34 Materiały prasowe dotyczące działalności Polskiej Akcji Humanitarnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1999-12-20, Artykuł prasowy pt. „Radość i wzruszenie. Do Polski przylecieli polscy pielgrzymi z Kazachstanu”, opublikowany w „Głosie Szczecińskim”, nr 296 [red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1999-12-21, Informacja prasowa dotycząca V Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu, opublikowana w „Expresie Ilustrowanym”, nr 21335 [red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 2000-12-21, Wycinek prasowy pt. „Z wizytą na Wawelu”, dotyczący pobytu w Krakowie uczestników pielgrzymki Polaków z Kazachstanu, zorganizowanej dzięki Polskiej Akcji Humanitarnej, „Kurier Poranny”, nr 296 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 2000-12-23 - 2000-12-26, Wycinek prasowy pt. „Pielgrzymi zachwyceni. Rodacy z Kazachstanu na Jasnej Górze”, dotyczący uczestników VI Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu, zorganizowanej dzięki Polskiej Akcji Humanitarnej, „Głos Szczeciński”, nr 299 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1999-12-20, Artykuł prasowy pt. „Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Polacy z Kazachstanu spędzą święta wśród polskich rodzin”, opublikowany w „Kurierze Porannym”, nr 296 [red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

PAH/36 Publikacje książkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/37 Darowizny na rzecz Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl