English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 2001-12-13, Wycinek prasowy pt. „Jedziemy z prezentami. Akcja Gazety, PAH i Radia Zet”, dotyczący zbiórki darów rzeczowych dla powodzian w Lachowicach, podjętej przez Polską Akcję Humanitarną i „Gazetę Wyborczą”, Gazeta Wyborcza Stołeczna”, nr 291 [nazwa red.]
Found : 1014
View:
1. 

brak autora, 2001-12-14, Wycinek prasowy pt. „Jedziemy z prezentami. Akcja Gazety, PAH i Radia Zet”, dotyczący zbiórki darów rzeczowych dla powodzian w Lachowicach, „Gazeta Wyborcza Stołeczna”, nr 292 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 2001-12-08 - 2001-12-09, Wycinek prasowy pt. „Jedziemy z prezentami. Akcja «Gazety», Radia Zet i PAH”, dotyczący zorganizowanej przez Polską Akcję Humanitarną i Gazetę Wyborczą zbiórki darów dla powodzian w Lachowicach oraz tekst „W Lachowicach też będą święta”, dotyczący sytuacji powod

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 2001-12-11, Wycinek prasowy pt. „Jedziemy z prezentami. Akcja «Gazety», Radia Zet i PAH”, dotyczący zbiórki darów rzeczowych dla powodzian z Lachowic, „Gazeta Wyborcza Stołeczna”, nr 289 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 2001-12-12, Wycinek prasowy pt. „Jedziemy z prezentami. Akcja Gazety, PAH i Radia Zet”, dotyczący zbiórki darów rzeczowych dla poszkodowanych podczas powodzi mieszkańców Lachowic, „Gazeta Wyborcza Stołeczna”, nr 290 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 2001-12-13, Wycinek prasowy pt. „Pierwsze podarunki. Akcja «Jedziemy z prezentami»”, dotyczący zorganizowanej przez „Gazetę Wyborczą” i Polską Akcję Humanitarną zbiórki darów rzeczowych i pieniężnych dla powodzian z gminy Gródek nad Dunajcem, „Gazeta Wyborcza Częstochowa”, nr 291 [nazwa

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 2001-12-10, Wycinek prasowy pt. „Jedziemy z prezentami”, dotyczący zbiórki darów rzeczowych dla powodzian z Lachowic, zorganizowanej przez „Gazetę Wyborczą”, „Gazeta Wyborcza Stołeczna”, nr 288 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 2001-12-12, Wycinek prasowy pt. „Jedziemy z prezentami. Akcja «Gazety», PAH i Radia Zet”, dotyczący m.in. zbiórki darów rzeczowych dla powodzian z Ostrowca, „Gazeta Wyborcza”, nr 290 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 2001-12-08 - 2001-12-09, Wycinek prasowy pt. „Jedziemy z prezentami”, dotyczący pomocy „Gazety Wyborczej”, Polskiej Akcji Humanitarnej i Radia Zet dla powodzian - w tym planowanego przekazania im darów oraz wycinek prasowy „Mikołaj u powodzian. Jedziemy z prezentami”, dotyczący akcji po

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 2001-12-14, Wycinek prasowy pt. „Jedziemy z prezentami. Akcja „Gazety”, PAH i Radia Zet”, zawierający informacje o pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej i „Gazety Wyborczej” dla powodzian – zbiórce i przekazaniu darów rzeczowych, „Gazeta Wyborcza”, nr 292 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 2001-12-11, Wycinek prasowy pt. „Czekają na pomoc. Powódź. Jedziemy z prezentami”, dotyczący zbiórki darów rzeczowych dla powodzian z Morawicy pod Kielcami, zorganizowanej przez „Gazetę wyborczą” i Polską Akcję Humanitarną, „Gazeta Wyborcza Łódź”, nr 289 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 2001-12-12, Wycinek prasowy pt. „Przygotujmy ich do świąt. Akcja «Jedziemy z prezentami»”, dotyczący zorganizowanej przez „Gazetę wyborczą” i Polską Akcję Humanitarną zbiórki darów rzeczowych dla powodzian z gminy Gródek nad Dunajcem, „Gazeta Wyborcza Częstochowa”, nr 290 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 2001-12-15 - 2001-12-16, Wycinek prasowy pt. „Słodkie święta. Akcja «Jedziemy z prezentami»”, dotyczący zorganizowanej przez „Gazetę Wyborczą” i Polską Akcję Humanitarną pomocy dla powodzian z Gródka nad Dunajcem – zbiórki darów rzeczowych, „Gazeta Wyborcza Częstochowa”, nr 293 [nazwa r

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 2001-12-08 - 2001-12-09, Wycinek prasowy pt. „Jedziemy z prezentami. Do Ostrowca przed świętami”, dotyczący pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej i „Gazety Wyborczej” dla powodzian z Ostrowca Świętokrzyskiego – zbiórki darów rzeczowych, „Gazeta Wyborcza Olsztyn”, nr 287 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 2001-12-15 - 2001-12-16, Wycinek prasowy pt. „Zbieramy dary. Jedziemy z prezentami”, dotyczący pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej i „Gazety Wyborczej” dla powodzian z Kępy Gosteckiej – zbiórki darów rzeczowych i budowy nowych domów, „Gazeta Wyborcza Białystok”, nr 293 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 2001-12-14, Wycinek prasowy pt. „Na święta dla Zalesia”, dotyczący podjętej przez Polską Akcję Humanitarną i „Gazetę Wyborczą” zbiórki darów rzeczowych dla powodzian z Zalesia Gorzyckiego, „Gazeta Wyborcza Rzeszów”, nr 292 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl